Stäng

Lockande Telia och SCA

Byggbolagens rapporter, bland annat Skanska och NCC, överraskade positivt med bra lönsamhet och orderingång. Det tyder på att man är på god väg mot att kunna uppnå kommunicerade lönsamhetsmål, även om de närmsta kvartalen förstås kommer att påverkas negativt.

Dometic kommunicerade att finansieringen säkerställts vilket minskar risken för eventuellt kapitaltillskott från ägarna framgent, något marknaden oroat sig för.

Rapporten för Volvo mötte en bistrare reaktion trots mycket starka kvartalssiffror. Den negativa reaktionen förklaras troligen av att nuvarande situation utan förskönande omskrivningar beskrevs som utmanande. Hur det nu kan vara en överraskning?

Även AtriumLjungberg straffades hårt av att de beskrev en osäker framtid och därför gjorde en mindre nedskrivning av fastighetsvärdena. Noterbart är att bolaget ändå mitt i krisen avyttrat Farsta Centrum till riktigt bra villkor.

Fonden steg med 8,7 procent under april, vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet ligger på 13,2 procent. Aktieandelen ligger ungefär oförändrat på cirka 60 procent. Förändringar värda att nämna på aktiesidan är att fonden köpt aktier i Telia och SCA.

Telia-aktien visade programenligt relativt god motståndskraft i början av börsnedgången, men en återvändande riskaptit kombinerat med en sämre rapport än väntat har den senaste tiden påverkat aktien negativt. Vi tycker aktien framstår som intressant på nuvarande nivåer. Förväntningarna på vad den nya vd:n Allison Kirkby, tidigare Tele2, ska kunna genomföra är troligen nu rimligt ställda. Under månaden utökades även innehavet i SCA. Positivt är att bolaget i senaste rapporten räknar med att kunna öka skogsavverkningen med 25 procent fram till 2025.

Vi har minskat risken i obligationsbenet genom att sälja en del high yield-innehav och istället köpa obligationer i Industrivärden samt placera medel i Likviditetsfonden i syfte att skapa beredskap att agera vid eventuella kommande svackor på såväl aktie- som företagsobligationsmarknaderna.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Världsekonomin stärks
Carnegie Strategifond

Världsekonomin stärks

Samstämmiga marknadsrörelser pekar på att världsekonomin nu håller på att stärkas. Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger. På aktiemarknaden är det också de...

John Strömgren 8 september 2020
Volvo och ABB överraskar positivt
Carnegie Strategifond

Volvo och ABB överraskar positivt

Både aktie- och företagsobligationsmarknaderna fortsatte sin positiva utveckling i juli. Fonden steg också 3,7 procent. På aktiemarknaden förklaras den starka utvecklingen i huvudsak av stora uppgångar för ett fåtal aktier....

John Strömgren 4 augusti 2020
Äntligen återhämtning för företagsobligationer
Carnegie Strategifond

Äntligen återhämtning för företagsobligationer

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020