Stäng

Lokal High Yield kvarstår som mycket attraktiv

Under februari har marknadens fokus skiftat från konjunkturoro till en oro för stigande inflation och brantare räntekurva, vilket fått volatiliteten att stiga. Debatten har aktualiserats när de enorma stimulansåtgärderna eldat på ekonomin till nivåer där marknaden förväntar sig kraftig tillväxt och höjda räntor samtidigt som FED/ECB uttryckligen vidhåller sin expansiva politik.

Durationseffekten är försumbar och den starka resultatperioden har gjort att nordisk HY utvecklats starkt och stängt delar av premien i kreditmarginaler mot Europa. Trots den starkare utvecklingen kvarstår lokal HY som mycket attraktiv ur ett jämförelseperspektiv.

Rapportsäsongen vittnar om att våra portföljbolag klarade 2020 väl och även om intäkterna på marginalen sjönk har kostnadsbesparingar och effektiviseringar resulterat i bättre lönsamhet. Pandemins effekter på bolagens finanser blev mindre än väntat och M&A-vågen har åter tagit fart där vi sett flera bolag köpas upp eller refinansiera i ny struktur. Siccar Point refinansierade under månaden, Golar återbetalar under sent H1 och GasLog som annonserade en strukturaffär återlöses även den sannolikt i närtid, samtliga av dessa har haft en signifikant positiv prispåverkan. Siccar Point har ersatts med större exponering i Bayn Group som utökade sitt lån i samband med köpet av Humble Company. Efter en stabil rapport har vi ökat innehavet i Transcom där vi bedömer att marknaden tryckt ned kursen lite väl efter covid-19, vilket vi finansierat genom att minska innehavet i Zengun där kortsiktiga effekter från pandemin gör att bolaget redovisar svagare siffror något kvartal innan de kommer igång med nya projekt.

Allt som allt fortsatte den urstarka utvecklingen och fonden steg med 1,30 procent, vilket summerar årets uppgång till 3,02 procent.

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket Coronavirusets framfart också har visat. Trots stark återhämtningen är kreditmarginalerna fortsatt på attraktiva nivåer. Fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Kreditmarginalerna lokalt vs global skiljer sig markant till fördel för nordisk HY”
Carnegie High Yield Select

”Kreditmarginalerna lokalt vs global skiljer sig markant till fördel för nordisk HY”

Den anmärkningsvärt starka återhämtningen som skett globalt kom av sig när inflationsoron fått tillväxtraketer att sakta in och den ökande smittspridningen på vissa håll resulterat i återinförda restriktioner. Effekten av...

Niklas Edman 6 april 2021
”Nordiska HY-marknaden framstår som mycket attraktiv”
Carnegie High Yield Select

”Nordiska HY-marknaden framstår som mycket attraktiv”

Covid, Covid, Covid! Efter att ha präglat allt under nästan ett års tid kom godkännanden för vaccin och påbörjad vaccination under månaden att driva riskaptiten när investerare ser ett ljus...

Niklas Edman 7 januari 2021
Bolag med inslag av teknik och digitalisering
Carnegie High Yield Select

Bolag med inslag av teknik och digitalisering

Osäkerheterna som präglade marknaden under slutet av oktober är som bortblåsta och det finns en stark tro på återgång till det normala efter positiva vaccinnyheter och avklarat USA-val. Börserna rusar...

Daniel Gustafsson 3 december 2020