Stäng
Språk
Meny

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter som kan tolkas till riskviljans fördel eller nackdel vilket också skapar hög volatilitet. Krediter handlade under månaden ned på bred front och vi såg europeisk high yield index komma närmare 600 baspunkter, något vi inte sett sen pandemin bröt ut.

Nordiska krediter fick också en negativ priskorrigering även om vissa namn och segment hade det tuffare än andra. Fastighetssektorn är en sådan som fått utsikterna grusade med stigande finansieringskostnader och höjda refinansieringsrisker etc. samtidigt som likviditeten i sektorn begränsas av de stora volymer som emitterats senaste åren vilket gör att investerare kräver (ännu) bättre betalt för att köpa (ytterligare) fastighetsobligationer. De priskorrigeringar vi har sett har dock varit i en magnitud som inte motsvarar underliggande kreditrisk, att enskilda namn handlas till runt 50% rabatt när de har långa hyresavtal och solida hyresgäster är inte rimligt.

Även om stabilitet och en lugnare marknad står högt upp på önskelistan så skapar volatila miljöer köplägen och under månaden har vi fortsatt att öka exponeringen mot efterställd bankskuld, s.k. AT1, på attraktiva nivåer. I övrigt har vi minskat exponeringen något i flertalet namn för att delvis bibehålla aktiva vikter efter utflöden samt för att ha en robust kassaposition. Värt att notera är att vi inte minskat fondens fastighetsexponering nämnvärt, då vi tycker att nuvarande nivåer är alldeles för attraktiva för att ens fundera på att sälja.

Ökade kreditmarginaler på bred front och framför allt i fastighetssektorn har lett till att fondens underliggande avkastning numer taktar på över hela 7%.

Räntorna steg under månaden och fonden gynnas därför fortsatt av att ha kort duration, vilket även denna månad är bland de största bidragsgivarna till avkastningen medan fastighetssektorn och high yield är det som tynger. Riksbanken avslutade månaden med räntemöte och höjde som väntat med 50 punkter vilket trevligt nog bidrar till fondens avkastning framgent.

 

Mer om fonden

Fler artiklar

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Svagt sentiment för nordiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Svagt sentiment för nordiska krediter

Maj var en svag månad för nordiska krediter som handlade ned över hela riskskalan. Vi såg med andra ord kreditmarginaler för både AAA ratade bostadsobligationer och high yield-obligationer gå upp...

Maria Andersson 7 juni 2022
Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment
Carnegie Corporate Bond

Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment

April månad var relativt händelserik med helomvändning från Riksbanken, globalt ränteuppställ samtidigt som risksentimentet haltade och globala kreditindex gick isär. Europeiska kreditmarginaler har kommit upp en hel del under månaden...

Maria Andersson 5 maj 2022