Stäng
Språk
Meny

Lösning- och omställningsbolag i framkant

Under månaden har Carnegie All Cap fått en ännu tydligare hållbarhetsprofil. Fonden är redan sen tidigare Svanenmärkt och tar nu ytterligare ett steg när den klassificeras till den högsta hållbarhetsnivån enligt EU:s regelverk för hållbara investeringar. Med detta vill vi tydliggöra målet att investera fondens medel i bolag som gynnas av hållbara trender och omställning.

Det är vår övertygelse att verksamheter som ligger rätt i en hållbarhetstrend får en strukturell medvind i takt med att reglering, policy och ambitioner styr investeringar och efterfrågan mot hållbara produkter, tjänster och processer. Detta i sin tur översätts i god aktiekursutveckling över tid. Läs gärna mer här.

Bolagen kan bidra till målet genom att erbjuda lösningsprodukter eller att själva ställa om. Ett område med en lång rad intressanta lösningsbolag är hållbar och förnybar elförsörjning. Fonden har sedan tidigare en position i Arise inom denna trend och har under månaden deltagit i börsintroduktionen av OX2 som projekterar, bygger och förvaltar vindkraftparker. Bolaget har en lång historik av framgångsrika projekt och kommer stå väl rustade för att ta del av den utbyggnad och omställning som är nödvändig de kommande 20 åren för att vi ska begränsa den globala uppvärmningen och leva upp till Parisavtalet.

Volvo å andra sidan är ett exempel på omställningsbolag. Volvo ligger i framkant inom elektriska lastbilar och har satt som mål att fasa ut fossila drivlinor ur sin försäljning till 2040 med delmål 2030 då 35 procent ska vara elektrifierat. Ett annat exempel är SSAB som idag står för tio procent av koldioxidutsläppen i Sverige. De håller på att revolutionera ståltillverkningen genom ny fossilfri tillverkningsteknologi. Under månaden kunde SSAB ihop med LKAB och Vattenfall annonsera att världens första vätgasreducerade järnsvamp i pilotskala nu producerats med god kvalitet. Försprånget dessa två bolag har kommer att gynna både marginaler och försäljning positivt.

Börsen har mer än ett år av stark uppgång bakom sig trots att pandemin fortfarande pågår. Vi kan dock konstatera att juni månads uppgång var något mer avvaktande då det främst var hälsovårdssektorn och finans som gick starkt samt att stora bolag gått bättre än små. Investerare med positivt tolkningsföreträde har fått vatten på sin kvarn då lätta jämförelsesiffrorna från förra året och faktumet att världen håller på att öppna upp redan resulterat i en rad positiva vinstvarningar. När vi under juli får rapporterna för andra kvartalet kommer alla utsagor från bolagen kring riktningen på återhämtningen samt hur man hanterat kostnadsinflationen från råmaterial vara högintressant.

Mer om fonden

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. En så kallad...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Positivt från hållbarhetsfokuserade bolag inom byggmaterial
Carnegie All Cap

Positivt från hållbarhetsfokuserade bolag inom byggmaterial

Under månaden har de sista kvartalsrapporterna nått marknaden och över lag visade även dessa på starka trender med god kostnadskontroll och starka orderböcker. Däremot var kursreaktionerna något svala. Globala börser...

Anna Strömberg 4 juni 2021
Hållbarhetsintresserade investerare: flera stora händelser
Carnegie All Cap

Hållbarhetsintresserade investerare: flera stora händelser

Under månaden har bolagen levererat rapporter för det första kvartalet som varit minst sagt imponerande. Den höga tillväxten var delvis drivna av lätta jämförelser från året innan och god kostnadskontroll...

Anna Strömberg 5 maj 2021
Hållbarhet – Trender och drivkrafter
Carnegie All Cap

Hållbarhet – Trender och drivkrafter

Hållbarhet har sedan länge varit ett välanvänt uttryck hos såväl bolag och förvaltare som politiker och myndigheter. Världssamfundet har satt klimatfrågan högst upp på agendan genom Parisavtalet och FN:s globala...

Anna Strömberg 21 april 2021