Stäng

Lovande teknikkonsult tar plats i fonden

I september tog vi in teknikkonsultbolaget Rejlers som ett nytt innehav i portföljen. I det korta perspektivet blev det en god investering då aktien noterade en kursuppgång efter vår investering i september.

Marknaden för tekniska konsulter är god och har så varit under ett flertal år. Den goda marknaden ser ut att hålla i sig. Rejlers betydligt större sektorkollegor ÅF och Sweco har under många år uppvisat en imponerande utveckling. Det har inte Rejlers gjort, lönsamheten har inte varit tillfredsställande.

Vi gör bedömningen att det finns mycket kompetens i bolaget, det baserar vi t ex på att kundnöjdheten är god. En ny vd har rekryterats från ÅF och vi gillar det vi hör när vi träffar den nya ledningen. Lyckas bolaget närma sig sektorkollegornas lönsamhet, vilket vi hyser en god förhoppning om, är aktien attraktivt värderad.

När vi är inne på ämnet konsulter konstaterar vi att it-konsulterna Acando och KnowIt noterades för kursuppgångar om 4 respektive 3 procent i september. Båda bolagen rapporterade fina halvårsresultat i slutet på sommaren och vår bedömning är att bolagen är mycket välskötta. Anledningen till att vi äger dem är att vi får en it-exponering till en attraktiv värdering. Både Acando och KnowIt har rimliga värderingsmultiplar, starka balansräkningar och rejäla direktavkastningar samtidigt som de uppvisar en god organisk tillväxt.

Naturligtvis finns ett inslag av konjunkturkänslighet i marknaden för it-konsulttjänster men vi gör bedömningen att det även finns ett strukturellt element. Många företag och organisationer är underinvesterade och måste investera i sin it-infrastruktur oavsett konjunkturläge. Vi har undersökt marknaden under månaden och den starka efterfrågan från första halvåret ser ut att hålla i sig. Den trånga sektorn är snarast tillgången på personal, och där är både Acando och KnowIt framgånsrika. Vi gör fortsatt bedömningen att båda aktierna är attraktivt värderade.

Fastighetsbolaget Catena som är verksamt framför allt i segmentet logistikfastigheter är väldigt välskött. I september genomfördes en stor markaffär. Bolaget drar nytta av den framväxande e-handeln med lagerfastigheter som är väl lämpade för den typen av distribution. Under sommaren har Catena inte legat på latsidan. Apoteas centrallager i Morgongåva har förvärvats och ett par mindre fastigheter har avyttrats. I september förvärvades 450 000 kvadratmeter mark i det nya logistikläget Stockholm Syd i Nykvarns kommun.

Läget mellan Nykvarn och Södertälje är attraktivt med närhet till såväl hamn som europavägar och har goda förutsättningar att spela en viktig roll som södra Stockholms framväxande logistcenter. Catenas kursutveckling har varit god och i förhållande till synligt substansvärde är värderingen inte iögonfallande låg. Bolagets kassaflöden är dock starka och värdeskapande investeringar, t ex som den i Nykvarn kan komma att bidra till bolagets substansvärde i sinom tid. Exponeringen mot e-handel är attraktiv.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020