Stäng
Språk
Meny

Lugn avslutning på året

Efter viss turbulens under november till följd av den nya virusvarianten Omikron blev december en lugnare månad med en något starkare kreditmarknad. Bankerna trimmade sina böcker inför årsskiftet och rörelserna i samband med ny virusoro satte egentligen ingen större press på bankerna och deras roll som market maker. Samtidigt lyste de större emissionerna med sin frånvaro och vi får nog vänta en bit in i januari innan primärmarknaden tar fart på nytt.

Gällande penningpolitiken blev det en relativt lugn reaktion efter den amerikanska centralbankens möte i mitten av december. Förväntningsbilden hade tack vare återkommande kommunikation inför beskedet successivt justerats och när nu tapering trappas upp och köpen från amerikanska centralbanken avslutas redan i mars 2022 var det mer eller mindre i linje med marknadens förväntningar. Inte heller budskapet om en förväntat snabbare takt avseende kommande räntehöjningar ledde initialt till någon större dramatik i räntemarknaden även om amerikanska räntor successivt rörde sig uppåt under månaden som helhet.

I Sverige kom inflationssiffror som visade på högsta inflationstalen på närmare tre decennier. Höga energipriser var en bidragande faktor. Kortare svenska räntor rörde sig successivt uppåt under december och mot slutet av månaden noterades även längre räntor på högre nivåer.

I portföljen har vi gjort en del mindre justeringar. Vi ökade lite i norska teleoperatören Telenor samtidigt som vi tog in lite mer gröna obligationer i portföljen genom fastighetsbolaget Vasakronan som för övrigt är en av pionjärerna när det gäller gröna obligationer i Sverige. Vi adderade en del lite kortare exponering i investmentbolaget Industrivärden samt i Nordea Bank. Vi tog även in en post i AAA-ratade Kommuninvest med förfall 2023 som ger oss en underliggande yield strax över nollstrecket.

Carnegie Likviditetsfond investerar i obligationer med exponering mot stat, kommun, bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden investerar i huvudsak i obligationer med rörlig ränta och kan därigenom hålla en låg ränterisk i portföljen.

Mer om fonden

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Omikron satte sin prägel på marknaden
Carnegie Likviditetsfond

Omikron satte sin prägel på marknaden

November inleddes med en förhållandevis stabil marknad med relativt god aktivitet i primärmarknaden. Riksbanken behöll reporäntan på noll samtidigt som de vid sitt november-möte lade in en höjning mot slutet...

Mikael Engvall 2 december 2021
Volvofinans tar in grön finansiering
Carnegie Likviditetsfond

Volvofinans tar in grön finansiering

Efter att vi under stora delar av 2021 upplevt stark efterfrågan avseende svenska krediter, med successivt allt tightare kreditmarginaler som följd, börjar vi nu se en tendens att viss mättnad...

Mikael Engvall 2 november 2021
Riksbanken håller fast vid 0-ränta
Carnegie Likviditetsfond

Riksbanken håller fast vid 0-ränta

Det var fortsatt försiktig kommunikation från Riksbanken under månadenen då man på det penningpolitiska mötet i mitten av september beslutade om oförändrad reporänta och att räntebanan ligger kvar på 0,00...

Mikael Engvall 5 oktober 2021