Stäng
Språk
Meny

Lugn avslutning på året

Efter viss turbulens under november till följd av den nya virusvarianten Omikron blev december en lugnare månad med en något starkare kreditmarknad. Bankerna trimmade sina böcker inför årsskiftet och rörelserna i samband med ny virusoro satte egentligen ingen större press på bankerna och deras roll som market maker. Samtidigt lyste de större emissionerna med sin frånvaro och vi får nog vänta en bit in i januari innan primärmarknaden tar fart på nytt.

Gällande penningpolitiken blev det en relativt lugn reaktion efter den amerikanska centralbankens möte i mitten av december. Förväntningsbilden hade tack vare återkommande kommunikation inför beskedet successivt justerats och när nu tapering trappas upp och köpen från amerikanska centralbanken avslutas redan i mars 2022 var det mer eller mindre i linje med marknadens förväntningar. Inte heller budskapet om en förväntat snabbare takt avseende kommande räntehöjningar ledde initialt till någon större dramatik i räntemarknaden även om amerikanska räntor successivt rörde sig uppåt under månaden som helhet.

I Sverige kom inflationssiffror som visade på högsta inflationstalen på närmare tre decennier. Höga energipriser var en bidragande faktor. Kortare svenska räntor rörde sig successivt uppåt under december och mot slutet av månaden noterades även längre räntor på högre nivåer.

I portföljen har vi gjort en del mindre justeringar. Vi ökade lite i norska teleoperatören Telenor samtidigt som vi tog in lite mer gröna obligationer i portföljen genom fastighetsbolaget Vasakronan som för övrigt är en av pionjärerna när det gäller gröna obligationer i Sverige. Vi adderade en del lite kortare exponering i investmentbolaget Industrivärden samt i Nordea Bank. Vi tog även in en post i AAA-ratade Kommuninvest med förfall 2023 som ger oss en underliggande yield strax över nollstrecket.

Carnegie Likviditetsfond investerar i obligationer med exponering mot stat, kommun, bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden investerar i huvudsak i obligationer med rörlig ränta och kan därigenom hålla en låg ränterisk i portföljen.

Mer om fonden

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Riksbanken höjer igen
Carnegie Likviditetsfond

Riksbanken höjer igen

Det svaga sentimentet från maj månad höll i sig även under juni. Det blev också tydligt svårare för emittenter att hämta in kapital i primärmarknaden och en del bolag avvaktade...

Mikael Engvall 4 juli 2022
Dyrare finansiering för nordiska emittenter
Carnegie Likviditetsfond

Dyrare finansiering för nordiska emittenter

Sentimentet för nordiska företagsobligationer var förhållandevis svagt under maj månad. Vi såg generellt bredare kreditmarginaler och även normalt stabila segment som det för bostadsobligationer påverkades negativt. De emittenter som var...

Mikael Engvall 3 juni 2022
Avvaktande kreditmarknad, fokus på inflation och penningpolitik
Carnegie Likviditetsfond

Avvaktande kreditmarknad, fokus på inflation och penningpolitik

Marknaden för nordiska företagsobligationer var förhållandevis lugn under april månad. Den globala riskaptiten har inte varit på topp till följd av fortsatt geopolitisk osäkerhet och oro för de höga inflationstalen....

Mikael Engvall 2 maj 2022