Stäng
Språk
Meny

Lugn avslutning på året

Så var december månad till ända och vi lägger 2021 till handlingarna. December var starkare än november även om månaden också kantades av viss volatilitet kopplat till virusoro och hökaktiga centralbanksnyheter.MB

Årets sista månad blev dock relativt lugn utifrån ett förvaltningsperspektiv och i brist på intressanta primärtransaktioner fokuserade vi på att fortsätta ta ned räntedurationen i portföljen. Givet månadens nyheter om förväntningar om flertalet kommande räntehöjningar från FED så går vi in i 2022 med en portfölj som har en mycket begränsad ränteexponering.

I övrigt ändrade vi kompositionen något inom portföljens mest kreditvärdiga segment, AAA, som utgör nästan hela 16% av portföljen. Vi ökade där vår exponering mot de allra mest likvida obligationerna inom detta segment samtidigt som vi också ökade avkastningen tack vare högre swapräntor, en klassisk win-win med andra ord. Det är också på det temat vi överlag hanterar den säkrare delen av portföljen, så kallad investment grade, där vi till stor del fokuserar på de allra bästa bolagen, de som har publik rating samt har obligationer i flera valutor – allt för att förbättra likviditeten i portföljen ytterligare.

Vi passade också på att marginellt justera exponeringen i enskilda innehav för att gå in i det nya året med en god kassaposition för att ha utrymme för nya intressanta investeringar. Vi förväntar oss se flertalet både nya och befintliga bolag tillgodose sina kapitalbehov i början av nästa år om marknadensentimentet förblir fördelaktigt. Samtidigt kan spridningen av virusmutationer, inflationsdata och centralbanksnyheter bli en ofrånkomlig mix av riskaversion och vi tar därför höjd för viss volatilitet i både kreditmarginaler och fondflöden och vi står därför stadigt med en god kassaposition, välbalanserad och långsiktigt hållbar portfölj med fokus på både kreditkvalitet och likviditet. Vi fortsätter vårt enträgna arbete inom hållbarhet med att noggrant analysera våra innehav och bedriva påverkan genom att ställa krav på både enskilda bolag men även på marknaden genom exempelvis våra uppdaterade 21 frågor som vi kräver svar på för att ens överväga en investering.

Avslutningsvis vill vi i förvaltningsteamet tacka för förtroendet och ser fram emot ett nytt förvaltningsår tillsammans med alla investerare.

 

Mer om fonden

Fler artiklar

Upp som en sol och ned som en pannkaka
Carnegie Corporate Bond

Upp som en sol och ned som en pannkaka

Månadens positiva inledning vände halvvägs då vi fick se risktillgångar, på bred front, handla ned vilket förstärktes av FED-chefens hökaktiga tal i slutet av månaden. Centralbankerna verkar fast beslutna om...

Maria Andersson 6 september 2022
Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022