Stäng
Språk
Meny

Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier

I takt med att spridningen av coronaviruset dämpats och att flera länder börjat lätta på restriktionerna för vistelse utanför hemmet har värdepappersmarknaderna successivt stärkts. Aktiemarknaderna har i vissa fall nästa kommit tillbaka till samma nivåer som innan smittspridningen började betraktas som ett uppenbart hot för världsekonomin.

Även företagsobligationsmarknaderna har stärkts, men inte lika påtagligt. Volatiliteten har också kommit ned. Den svenska kronan har stärkts påtagligt den senaste månaden, ett tecken på ökad riskaptit.

Då förväntningarna nu är betydligt lägre ställda på bolagens vinstutveckling i jämförelse med före Coronakrisen är det rimligen så att avkastningskravet sjunkit på riskfyllda tillgångar som aktier. Det är troligen en effekt av stödinsatserna från centralbanker och stater. Tillväxtaktier, med IT i spetsen, har gynnats mest av detta. I mitten av maj var värderingsskillnaden på den högsta nivån någonsin mellan tillväxt- och värdeaktier. Det är rimligt att tro att värdeaktier kan knapra in en del på värderingsgapet om nu världsekonomin snart återgår till något som påminner om normalläge.

I maj har fonden ökat på innehaven i Investor, NCC och Telia. Strategy Fund har minskat i Kinnevik, SCA, Securitas, Skanska och Volvo. Det är primärt de relativa värderingarna som har utgjort grund för förändringarna. Exempelvis är det obegripligt att rabatten i Investor är över 20 procent beaktat den fina portföljen och den låga räntenivån. På obligationssidan är Lundberg ett nytt innehav. Det ska närmast ses som ett alternativ till kassa då avkastningen är låg, men samtidigt är risken också låg enligt vår bedömning.

Aktieandelen ligger kvar på cirka 60 procent. I maj steg fonden med 3,8 procent, innebärande att nedgången hittills i år nu krympt till 9,7 procent. Den positiva utvecklingen i maj kom främst i slutet av månaden då värdeaktier tog igen en aning av gapet till tillväxtaktier.

Mer om fonden

Fler artiklar

Vinstförväntningarna alltjämt positiva
Carnegie Strategy Fund

Vinstförväntningarna alltjämt positiva

Trots turbulensen på kapitalmarknaderna under årets första månader är vinstförväntningarna relativt opåverkade, vilket kan förklara varför aktiemarknaderna inte noterat större nedgångar ännu så länge. För den amerikanska börsen är den...

John Strömgren 1 april 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

I likhet med de senaste kvartalen har den övervägande majoriteten av företagen även i årets första kvartal överträffat redan högt ställda förväntningar. I många fall innebär det att de stora...

John Strömgren 4 augusti 2021