Stäng
Språk
Meny

Lyckad start för Vostok

Carnegie Micro Cap steg med 1,6 procent. Stillfront och Vostok New Ventures bidrog starkt.

Stillfront var månadens bästa innehav med en uppgång om 27 procent. Bolaget fortsätter sin framgångsrika kombination av stark organisk utveckling och värdeskapande förvärv. Denna gång är det den framgångsrika mobilspelutvecklaren Storm8 som förvärvas. Köpeskillingen för det kalifornienbaserade bolaget erläggs som en kombination av kontanter och nyemitterade aktier.

I vår inledande analys av transaktionen ser det ut som att Stillfronts vinst per aktie ökar väsentligt mer än januaris kursuppgång. Förvärvande bolag värderas högt på Stockholmsbörsen, väsentligt över Stillfronts värdering. Detta trots att Stillfront växer snabbare organiskt, gör förvärv som är större i förhållande till sin egen storlek och tillför väsentliga synergier till de förvärvade bolagen. Stillfront värderas efter förvärvet en bra bit under såväl stockholmsbörsen som småbolagsindex vilket vi bedömer som attraktivt.

Vostok New Ventures utvecklades starkt i januari och steg med 7 procent. Vostok är ett nytt innehav sedan december och det är glädjande att innehavet får en lyckad start i portföljen. Inga väsentliga nyheter har presenterats så kursuppgången har resulterat i en minskad substansrabatt. Den var å andra sidan väsentlig vid ingången av året och överstiger fortfarande 20 procent vilket vi bedömer som attraktivt. Vid vår analys av bolaget fick vi intrycket att portföljinnehaven generellt utvecklas positivt. Vi tror på goda nyheter från porföljinnehaven under året.

Collector är ingen aktie vi äger men i efterdyningarna till dess ogynnsamma utveckling har vårt innehav i konsumentkreditbolaget TF Bank påverkats negativt. Aktien backade med 2 procent i januari. Det finns gemensamma nämnare i att båda bolagen sysslar med konsumentkrediter men Collector har även flera andra rörelsegrenar, vilket TF Bank inte har.

Vi tror att TF Bank fokus är en fördel. Bolaget har en framgångsrik historik och därtill en stark kapitalisering. Vi ser en väsentligt lägre risknivå i TF Bank relativt Collector och ser i ljuset av det värderingen av aktien som klart gynnsam. TF Bank har redovisat sitt helårsresultat för 2019 och det fjärde kvartalet var precis som helåret starkt såväl intäkts- som resultatmässigt. Vi har ökat vårt innehav.

 

 

 

 

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Räkna med turbulens
Carnegie Micro Cap

Räkna med turbulens

Stockholmsbörsen backade med 6,6 procent i februari, småbolagsindex var ännu något svagare med en nedgång om 8,0 procent. Carnegie Micro Cap backade med 8,7 procent. Februari blev en dramatisk börsmånad....

Viktor Henriksson 6 mars 2020
Micro Cap – värdebolagen som också erbjuder tillväxt
Carnegie Micro Cap

Micro Cap – värdebolagen som också erbjuder tillväxt

  ”Värderingsskillnaden mellan tillväxtbolag och värdebolag har aldrig varit så stor som nu.” Det säger Viktor Henriksson, en utpräglad värdeinvesterare vars Carnegie Micro Cap i dagarna firar tre år med...

Erik Amcoff 23 januari 2020
Två nya innehav i Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Två nya innehav i Micro Cap

Stockholmsbörsen ökade med 3,5 procent i december. Carnegie Micro Cap steg med 5,5 procent. Fonden har tagit in Sdiptech som ett nytt innehav. Bolaget hade en olycklig inledning på sin...

Viktor Henriksson 9 januari 2020