Stäng
Språk
Meny

Lyckad start för Vostok

Carnegie Micro Cap steg med 1,6 procent. Stillfront och Vostok New Ventures bidrog starkt.

Stillfront var månadens bästa innehav med en uppgång om 27 procent. Bolaget fortsätter sin framgångsrika kombination av stark organisk utveckling och värdeskapande förvärv. Denna gång är det den framgångsrika mobilspelutvecklaren Storm8 som förvärvas. Köpeskillingen för det kalifornienbaserade bolaget erläggs som en kombination av kontanter och nyemitterade aktier.

I vår inledande analys av transaktionen ser det ut som att Stillfronts vinst per aktie ökar väsentligt mer än januaris kursuppgång. Förvärvande bolag värderas högt på Stockholmsbörsen, väsentligt över Stillfronts värdering. Detta trots att Stillfront växer snabbare organiskt, gör förvärv som är större i förhållande till sin egen storlek och tillför väsentliga synergier till de förvärvade bolagen. Stillfront värderas efter förvärvet en bra bit under såväl stockholmsbörsen som småbolagsindex vilket vi bedömer som attraktivt.

Vostok New Ventures utvecklades starkt i januari och steg med 7 procent. Vostok är ett nytt innehav sedan december och det är glädjande att innehavet får en lyckad start i portföljen. Inga väsentliga nyheter har presenterats så kursuppgången har resulterat i en minskad substansrabatt. Den var å andra sidan väsentlig vid ingången av året och överstiger fortfarande 20 procent vilket vi bedömer som attraktivt. Vid vår analys av bolaget fick vi intrycket att portföljinnehaven generellt utvecklas positivt. Vi tror på goda nyheter från porföljinnehaven under året.

Collector är ingen aktie vi äger men i efterdyningarna till dess ogynnsamma utveckling har vårt innehav i konsumentkreditbolaget TF Bank påverkats negativt. Aktien backade med 2 procent i januari. Det finns gemensamma nämnare i att båda bolagen sysslar med konsumentkrediter men Collector har även flera andra rörelsegrenar, vilket TF Bank inte har.

Vi tror att TF Bank fokus är en fördel. Bolaget har en framgångsrik historik och därtill en stark kapitalisering. Vi ser en väsentligt lägre risknivå i TF Bank relativt Collector och ser i ljuset av det värderingen av aktien som klart gynnsam. TF Bank har redovisat sitt helårsresultat för 2019 och det fjärde kvartalet var precis som helåret starkt såväl intäkts- som resultatmässigt. Vi har ökat vårt innehav.

 

 

 

 

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Instalcos börsresa imponerar
Carnegie Micro Cap

Instalcos börsresa imponerar

Stockholmsbörsen steg med 5,5 procent i maj, småbolagsindex steg med 8,9 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 6,8 procent. Instalcon, Bulten och TF Bank i fokus under maj. Instalcos resa...

Viktor Henriksson 8 juni 2020
Spännande tillskott i portföljen
Carnegie Micro Cap

Spännande tillskott i portföljen

Stillfront fortsätter i sitt höga tempo. Efter att i januari förvärvat Storm8 är det i april amerikanska Candywriter som köps upp. Förvärvet ser som brukligt är när Stillfront gör affärer...

Viktor Henriksson 7 maj 2020
”En uppenbar vinnare”

”En uppenbar vinnare”

Uppenbara vinnare senaste tiden är bolag verksamma inom dataspel och bygg. Det är sektorer som småbolagsförvaltaren Viktor Henriksson tycker är extra intressanta och som har en ljus framtid. Bolagsfavoriter inom...

Kristina Flintull 6 maj 2020