Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

MAJ 2023

Under slutet av 90-talet upplevde vi en internetboom – en överdriven optimism kring dotcom-bolag. Nu ser vi begynnande tecken på att AI skapar en liknande uppståndelse och hajp. Nvidiasom är tillverkare av chip för komplexa AI-beräkningar är på väg att nå ett börsvärde på över 1000 miljarder dollar. Enbart fem bolag har idag nått över den magiska gränsen: Microsoft, Apple, Saudi Aramco, Alphabet och Amazon.

MÅNADENS SPANINGAR

1. Utländska bedömare har under en längre tid sett på Sverige och dess finansiella marknader med tilltagande oro. De stigande fastighetspriserna i kombination med hushållens höga och växande skulder till rörlig ränta har beskrivits som en hög risk. Nu har de fått vatten på sin kvarn. Den höga inflationen med kraftigt stigande räntor har på kort tid gröpt ur hushållens köpkraft. Det är inte konstigt att tilltron till den svenska kronan därför är svag och i maj sjönk den nära nog till lägstanivåer mot såväl euro som dollar. I avvaktan på att inflationen ska komma i närheten av Riksbankens mål på två procent lär kronan ha svårt att stärkas påtagligt. Inflationen förefaller ha toppat och är på väg ned, men inflationen är fortfarande förfärande hög och envis. Den svaga kronan gör också att vi importerar inflation. En svag valuta ger dock exportindustrin en påtaglig konkurrensfördel. En sektor som brukar framhållas i tider av svag krona är skogssektorn. De bolag som dessutom äger skogen sitter på real tillgång, det vill säga den är värdemässigt inflationsskyddad. Apropå att vara tålmodig och selektiv.

2. Snart klart från Riksbanken? I Riksbankens egna prognoser väntas styrräntan höjas i juni eller september för att sedan ligga kvar på samma nivå under de kommande två åren innan de förutspår en justering nedåt i slutet av prognosperioden. Ser vi till historien brukar det vara väldigt svårt att hitta fram till en nivå på styrräntan som sedan kan bibehållas en längre period. Tvärtom brukar den första sänkningen komma relativt tätt inpå en avslutande höjning. Marknaden prisar in ett sådant scenario även denna gång och indikerar att vi redan tidigt 2024 kan få en första sänkning från Riksbanken. Återstår att se vem som får rätt. Historiskt har Riksbankens prognoser inte varit de mest träffsäkra när det gäller att förutspå sitt eget agerande.

3. Under maj månad så nådde den amerikanska teknologisektorn ($XLK) sin högsta nivå i förhållande till S&P 500 sedan år 2000. Samtidigt var olja ner 40 procent år över år, naturgas i USA -74 procent (även mycket kraftigt ner i Europa), vete -43 procent, zink -42 procent och bomull -39 procent. Transportkostnader ner dramatiskt år över år. NVIDIA däremot handlar efter majrallyt på 38x omsättningen och ett PE på över 200x. Så vi återgår på ett sätt till något mer normalt efter först pandemieffekter och därefter Ukrainarelaterad råvaruinflation, men samtidigt så uppstår nya extremvärden i andra delar av ekonomin och marknaden.