Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Mål att hitta felprissatta småbolag

Mattias Montgomery, förvaltare av Carnegie Småbolagsfond, och analytikern Isak Lenholm hittar gärna aktier som kan växa genom en lågkonjunktur, eller åtminstone leverera över förväntansbilden, till en låg värdering. Men för det krävs att man vågar lita på bolagen när det blir lite tuffare och att man har modet att vara annorlunda.

Mattias Montgomery och Isak Lenholm

Vad letar ni efter bland småbolagen?

”Vi vill ha företag av god kvalitet, med starka kassaflöden och så vill vi hitta bolag som kan generera överavkastning. Bland de aktier som är mest ägda i småbolagsindex kan vi konstatera att de flesta bolag är fina, men för dyra, och de mest populära bolagen har blivit ännu dyrare. Det är svårt att hitta något unikt i dessa då det bra redan är inprisat. När vi gör ett extra arbete för att hitta bolag som är unika tar det oss istället någon annanstans. Det finns mycket kvalitet som är felprissatt,” säger Mattias.

Hur har inledningen av 2024 varit?

”Börsåret 2023 slutade som bekant väldigt starkt. Från att småbolagsindex var upp nära 10 procent i december månad så tappade småbolagsindex drygt 2 procent under januari. En normal korrigering helt enkelt. Februari blev lite av en mellanmånad där småbolagsbörsen gick upp drygt 1 procent.”

Tobii Dynavox var ett innehav som gick starkt i februari, berätta.

”Det är en spin-off från Tobii och Tobii Dynavox börsnoterades i slutet av året 2021. Bolaget tillverkar kommunikationshjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, och utgör en marknad som är rejält underpenetrerad. Tobii Dynavox levererade en bra rapport; YoY-omsättningen växte med 24 procent organiskt och rörelsemarginalen ökade från 6,8 procent till 11,9 procent”, säger Mattias.

Även Mildef har kommit med en rapport, hur stod sig den Mattias?

”Mildefs rapport är svår att klaga på. Med en global marknad är de specialister inom hårdvara, mjukvara och tjänster, främst till militär, offentlig sektor och kritisk infrastruktur. Förväntningarna inför rapporten var höga, bolagets orderingång växte 50 procent och rörelseresultatet ökade med 30 procent. Ser vi till kassaflödet förbättras det enligt plan och man ser en sekventiellt starkare marknad med Sveriges intåg i NATO, med en redan stark underliggande tillväxt givet försvarsbudgetar som trappas upp.”

I början av mars flaggade Carnegie Fonder upp i optikerkedjan Synsam, och Carnegie Fonder äger nu nästan 5,5 procent av bolaget som nu är ett nytt innehav i bland annat Carnegie Småbolagsfond.

Varför Synsam Isak?

”Synsam är ett attraktivt case på grund av flera anledningar. De har en ny strategi som passar en bred skara människor, genom explosiv expansion av butiker i Norden med ökande andel abonnemangskunder har man skapat en gynnsam tillväxtprofil, med höga marginaler och stärkt kassaflöde där man via en factoringmodell får betalt för sina abonnemang direkt. Senaste åren har de försökt hantera optikerbristen som råder i Norden. Det har tvingat Synsam att anställa optiker på konsultbasis. Med sin nya EyeView produkt så kan man potentiellt öppna butiker i städer där det inte finns optiker. Vi ser ett scenario med ökande marginaler och där Synsam inom några år är värderat under 10 gånger vinsten, beräknat på nuvarande aktiekurs.”