Stäng
Språk
Meny

Man undrar när SBBs Ilija Batljan sover?

Under december månad var fastighetssektorn som aggregat endast marginellt upp på börsen. Flera enskilda bolag har dock gått starkt. Som vi nämnde i förra månadsrapporten är förvärvsaptiten i fastighetssektorn fortsatt hög.

Både Castellum och SBB har i december höjt sina bud på norska Entra och Balder har gjort entré som ny storägare i Entra. SBB har även hunnit med att köpa en stor post i Offentliga hus och lägga ett bud på resten av bolaget. Som utlovat presenterade Rutger Arnhult även sitt pliktbud på Corem. Entra är fortsatt ett av våra största innehav och vi äger även aktier i Offentliga hus och Corem.

Vad gäller budstriden i Entra är sista ordet inte sagt. Aktien handlas strax över de båda liggande buden, så aktiemarknaden räknar uppenbarligen med ännu högre bud.

För att finansiera det höjda budet har Castellum valt att sälja en portfölj med lager- och logistikfastigheter för 18 miljarder kronor till Blackstone (1/3 sålt, 2/3 som option att sälja om budet går igenom). Det indikerade försäljningspriset är 20 procent högre än det senast rapporterade marknadsvärdet. Affären bekräftar det vi sett tidigare under året, Blackstone är villigt att betala betydligt mer än vad lokala nordiska aktörer tycker lager- och logistikfastigheter är värda. I några bolag är dessa högre fastighetsvärden för lager- och logistik inprisat, men i till exempel Platzer med knappt 20 procent av fastighetsvärdet inom industri/lager är vår bedömning att detta ännu inte påverkat börskursen mer än marginellt. Platzer är fondens femte största innehav.

”Sannolikheten för att Castellum lägger bud på Klövern har därmed ökat.”

En stor nyhet är också att valberedningen i Castellum föreslår Rutger Arnhult som ny styrelseordförande i bolaget. Han avgår därmed som VD för Klövern. Sannolikheten för att Castellum lägger bud på Klövern har därmed ökat. Särskilt om Castellum inte skulle gå i mål med Entra, framstår Klövernspåret som ett alternativ. Några storägare i Castellum lär dock vara måttligt intresserade av en sådan affär just nu.

Generellt sett ser vi större värderingsskillnader mellan olika fastighetsbolag än på mycket länge. Ibland är bolag lågt värderade av en rimlig anledning, men ibland handlar det bara om just en låg värdering. På sikt kommer detta att rätta till sig eller så kommer högre värderade bolag att lägga bud på de lägre värderade bolagen. Det är därför mycket möjligt att år 2021 blir strukturaffärernas år.

Fonden steg med 2 procent under december. Bland våra innehav i portföljen har Offentliga hus, Lehto (mycket litet innehav) och Klövern gått bäst, medan John Mattson, Corem och Fabege har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Klövern och Entra givit, medan positionerna i Fabege och Nyfosa har påverkat avkastningen mest negativt.

Vi deltog fullt ut i nyemissionen i Klövern och innehavet är därmed det största i portföljen, tätt följt av innehavet i Balder. Vi har under perioden sålt av de sista kvarvarande aktierna i hotellfastighetsbolaget Pandox. Vår uppfattning är att hotellmarknaden kommer att ha flera tuffa år, vilket efter den senaste kursuppgången inte återspeglas i värderingen. Vi har även helt sålt av vårt innehav i Heba. Skillnaden i kursutveckling och värdering jämfört med det mest jämförbara bolaget John Mattson, har blivit för stor. Portföljvikten i Offentliga hus har ökat tack vare budet från SBB. Kursen i Entra har fortsatt upp i takt med höjda bud och spekulationer om ännu högre bud. I det här läget har vi valt att sälja av en mindre del av vår position i Entra, men tack vare den starka relativa utveckling, är vikten i portföljen i stort sett oförändrad.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Två trevliga tillskott toppar tillväxten
Carnegie Fastighetsfond

Två trevliga tillskott toppar tillväxten

Efter flera starka månader föll fastighetsbolagen tillbaka något under december. Sentimentet påverkades negativt av ökad corona-spridning och en mer hökaktig amerikansk centralbank. En hög aktivitet för sektorn vad gäller nyemissioner...

Jonas Andersson 7 januari 2022
Negativ realränta är mumma för fastigheter
Carnegie Fastighetsfond

Negativ realränta är mumma för fastigheter

Fastighetsbolagen utvecklades starkt på börsen och bättre än börsen som helhet under månaden. Drivkrafterna var framför allt sjunkande långräntor, hög inflation och fortsatt bra kvartalsrapporter för det tredje kvartalet. Den...

Jonas Andersson 6 december 2021
Från teknisk attaché i Tyskland till förvaltare
Carnegie Fastighetsfond

Från teknisk attaché i Tyskland till förvaltare

Vägen till att bli förvaltare är inte alltid självklar. För Jonas Andersson gick den via en arkitektfirma, svenska ambassaden i Tyskland och SAS pilotutbildning. Nu är Jonas förvaltare av Carnegie...

Kristina Flintull 29 november 2021