Stäng
Språk
Meny

Månaden bjöd både på nedgång och uppgång

I oktober såg vi tredje kvartalets rapporter rulla ut, månaden bjöd också på först en något negativ marknadsutveckling för att senare utvecklas riktigt starkt, framför allt i de bredare indexen snarare än storbolagsindex.

Vi sammanfattar tredje kvartalsrapporterna och marknadens reaktioner ungefär så här: försäljningsutvecklingen tenderade att komma in något under marknadens förväntningar, rörelseresultaten i linje med förväntan och orderingången högre än analytikerna estimerat. Marknadens fokus tenderade att ligga på kostnadsinflation, komponentbrist och företagens förmåga att hantera detta. Bankerna, vilka står utanför marknadens oro för leveranskedjor, transportkostnader och kostandsinflation rapporterade stabila rapporter och belönades med stigande kurser.

Bland de mer positiva rapportreaktionerna noterade vi Getinge som levererade såväl stark orderingång som en marginal vilken överraskade marknaden positivt. De långsiktiga utsikterna för Getinge ser mycket lovande ut, kanske framför allt inom området Sterila Transfer. Ett litet mångårigt innehav i Sverigefonden är Duni. Bolagets exponering mot hotell- och restaurangnäringen medförde ett betydande bortfall i efterfrågan under pandemin. När ekonomierna nu öppnas Inget upp, samtidigt som bolaget trimmat kostnadsbasen, så blev resultatförbättringen betydande. Framför allt är det affärsområdet Biopak vilken tillverkar miljövänliga måltidsförpackningar som uppvisar en kraftig tillväxt (försäljningen upp 25% i år) och resultatökning (plus 29% efter tre kvartal).

Flera bolag rapporterade klart godkända rapporter men möttes av njugga marknadsreaktioner, exempel på detta var ABB, Securitas och Skanska. Vår långsiktiga syn på de innehaven är dock fortsatt positiva.

Många innehav delade ut under månaden, bland annat Swedbank, HM, Atlas Copco och Tele 2 men det var ändå Electrolux utdelning kombinerat med ett inlösenförfarande som stack ut i kapitalåterföring till aktieägarna. Electrolux har fortsatt stark balansräkning och precis som ett annat innehav, ABB, återköper man aktier. Electrolux har hanterat både pandemin och kraftigt ökade råvarukostnader mycket bra, bolaget står välrustat att fortsatt leverera en god lönsamhet och aktien är attraktivt värderad.

Fonden gjorde endast små justeringar i innehaven under månaden, innehavet i Assa Abloy ökades medan vi minskade i Tele 2.

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sandvik, Skanska och ABB bland de största bidragsgivarna
Carnegie Sverigefond

Sandvik, Skanska och ABB bland de största bidragsgivarna

Trots omfattande spridning av den nya Omikron-varianten av viruset och nya nedstängningar så bjöd december på det sedvanliga tomtenisserallyt. Sverigefonden steg under december med Sandvik, Skanska och ABB bland de...

Mattias Sjödin 4 januari 2022
Volatil november
Carnegie Sverigefond

Volatil november

Ser man endast på start och slutpunkt för november var rörelser i index relativt måttliga från 1/11-30/11, men under månaden skedde dock desto mer. Vi upplevde dramatiska ökningar i europeiska...

Mattias Sjödin 6 december 2021
Fokus på kostnadsinflation och flaskhalsar i försörjningskedjor
Carnegie Sverigefond

Fokus på kostnadsinflation och flaskhalsar i försörjningskedjor

Septembers börsutveckling var på många sätt mer dramatisk än vad som avspeglas i index. Marknadens fokus hamnade åter på flaskhalsar i försörjningskedjor och kostnadsinflation relaterat till detta samt i viss...

Mattias Sjödin 5 oktober 2021