Stäng
Språk
Meny

Månaden bjöd både på nedgång och uppgång

I oktober såg vi tredje kvartalets rapporter rulla ut, månaden bjöd också på först en något negativ marknadsutveckling för att senare utvecklas riktigt starkt, framför allt i de bredare indexen snarare än storbolagsindex.

Vi sammanfattar tredje kvartalsrapporterna och marknadens reaktioner ungefär så här: försäljningsutvecklingen tenderade att komma in något under marknadens förväntningar, rörelseresultaten i linje med förväntan och orderingången högre än analytikerna estimerat. Marknadens fokus tenderade att ligga på kostnadsinflation, komponentbrist och företagens förmåga att hantera detta. Bankerna, vilka står utanför marknadens oro för leveranskedjor, transportkostnader och kostandsinflation rapporterade stabila rapporter och belönades med stigande kurser.

Bland de mer positiva rapportreaktionerna noterade vi Getinge som levererade såväl stark orderingång som en marginal vilken överraskade marknaden positivt. De långsiktiga utsikterna för Getinge ser mycket lovande ut, kanske framför allt inom området Sterila Transfer. Ett litet mångårigt innehav i Sverigefonden är Duni. Bolagets exponering mot hotell- och restaurangnäringen medförde ett betydande bortfall i efterfrågan under pandemin. När ekonomierna nu öppnas Inget upp, samtidigt som bolaget trimmat kostnadsbasen, så blev resultatförbättringen betydande. Framför allt är det affärsområdet Biopak vilken tillverkar miljövänliga måltidsförpackningar som uppvisar en kraftig tillväxt (försäljningen upp 25% i år) och resultatökning (plus 29% efter tre kvartal).

Flera bolag rapporterade klart godkända rapporter men möttes av njugga marknadsreaktioner, exempel på detta var ABB, Securitas och Skanska. Vår långsiktiga syn på de innehaven är dock fortsatt positiva.

Många innehav delade ut under månaden, bland annat Swedbank, HM, Atlas Copco och Tele 2 men det var ändå Electrolux utdelning kombinerat med ett inlösenförfarande som stack ut i kapitalåterföring till aktieägarna. Electrolux har fortsatt stark balansräkning och precis som ett annat innehav, ABB, återköper man aktier. Electrolux har hanterat både pandemin och kraftigt ökade råvarukostnader mycket bra, bolaget står välrustat att fortsatt leverera en god lönsamhet och aktien är attraktivt värderad.

Fonden gjorde endast små justeringar i innehaven under månaden, innehavet i Assa Abloy ökades medan vi minskade i Tele 2.

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”För börsen blir detta en cocktail”
Carnegie Sverigefond

”För börsen blir detta en cocktail”

Efter den för börsen ytterst svaga utvecklingen i juni så kom en bred och kraftfull rekyl uppåt i juli. I USA så var juli den starkaste börsmånaden sedan 2020. Vi...

Mattias Sjödin 9 augusti 2022
Börsfrossa i juni
Carnegie Sverigefond

Börsfrossa i juni

Juni kom att bli en extremt svag börsmånad, och även Sverigefonden föll kraftigt om än inte lika mycket som breda Sverigeindex. Vad var det då som gjorde att börsen rasade...

Mattias Sjödin 6 juli 2022
Holmen skapar värden i skogen
Carnegie Sverigefond

Holmen skapar värden i skogen

Maj månad som helhet slutade med relativt små rörelser på index såväl som för Sverigefonden men under månaden så var slagen stora. Marknadens fokus flyttades från kriget i Ukraina och...

Mattias Sjödin 3 juni 2022