Stäng
Språk
Meny

Månadens prestation: Garmin

Globala aktier hade ännu en positiv månad i augusti, den sjunde månaden i rad. Konjunkturokänsliga bolag gick bra under månadens inledande veckor när långa marknadsräntor började stiga.

Detta mönster bröts dock efter kommentarer från FED som spelade ned riskerna för aggressiv nedtrappning av sina stödköp, vilket sedan istället drev teknologi och cykliska aktier under månadens avslutande skede. I slutändan blev det en mer eller mindre helt vanlig månad med teknikbolag, cykliska aktier och tillväxt i topp.

Bäst avkastande sektorer i portföljen var sällanköpsvaror och finans samtidigt som svagast utveckling fanns inom dagligvaror. Bäst avkastande bolag var Garmin (+11,0%), Vestas Wind Systems (+10,0%) och Novo Nordisk (+8,8%).

  1. Garmin rapporterade starka kvartalssiffror i slutet på förra månaden och fortsatte en positiv trend utan att några större nyheter kom ut under augusti.
  2. Vestas drevs inte heller av några bolagsspecifika nyheter utan det vara snarare finanspolitik och förväntningar på massiva infrastrukturinvesteringar riktade på förnybar energi som låg bakom.
  3. Novo Nordisk å andra sidan presenterade kvartalssiffror i början på månaden som slog redan förhållandevis högt ställda förväntningar. Man uppvisade högre tillväxt än väntat drivet av stark utveckling inom produkter inriktade på behandling av övervikt samtidigt som man såg stark efterfrågan på Wegovy, en ny produkt för viktminskning som lanserades i slutet på kvartalet. Som en konsekvens höjde ledningen markant sina estimat på både intäkter och vinster för helåret.

Ur ett värderingsperspektiv fortsätter portföljen att handlas utan premiumvärdering mot aktiemarknaden, trots starkare nyckeltal avseende tillväxt, lönsamhet och risk. Fondens inriktning på trygga och stabila kvalitetsbolag att äga långsiktigt har sedan start levererat betydligt bättre riskjusterad avkastning än globala aktieindex, framförallt genom att överleverera i svaga marknader.

Vi är fortsatt övertygade om att det finns god värdetillväxt att hämta från dagens nivåer och att fonden över en börscykel bidrar med både risksänkning och överavkastning relativt andra breda globalfonder.

Mer om fonden

Fler artiklar

Starkt år för defensiv portfölj
Carnegie Global Quality Companies

Starkt år för defensiv portfölj

Efter ett exceptionellt starkt globalt börsår avslutades året med lite mer turbulens drivet av ökad oro för inflation och nya Covid-19 mutationer. Marknaderna stabiliserades sedan sista veckorna och påbörjade en...

Emanuel Furubo, Simon Reinius 10 januari 2022
Defensiva aktier höll emot i osäkert läge
Carnegie Global Quality Companies

Defensiva aktier höll emot i osäkert läge

Globala aktier hade en svagare period i november och de flesta börser uppvisade negativ utveckling, efter att nyheter om en ny virusmutation skapade oro och drev ned riskviljan. Den än...

Emanuel Furubo 6 december 2021
Globala giganter levererar
Carnegie Global Quality Companies

Globala giganter levererar

Globala aktier hade en stark period i oktober och återhämtade nedgångarna från september. Lägre långa realräntor och en stark rapportsäsong bidrog till den positiva utvecklingen. Framförallt gick cykliskt och energi...

Emanuel Furubo 4 november 2021