Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

Många affärer i juni

Juni karaktäriserades av en hel del affärer i portföljbolagen. Det är inte ovanligt att affärer avslutas i juni före semestrarna. Det är glädjande av flera skäl, först och främst, våra portföljbolag gör vanligtvis kloka och värdeskapande affärer, det är bra för oss aktieägare. Men det vittnar också om att konjunkturutsikterna är anständiga och att kapitalmarknaderna är öppna. Goda signaler.

Addnode gjorde ett större förvärv i USA som adderar en hel del till vinst per aktie. Som brukligt gör Addnode förvärv till än väsentligt lägre värdering än sin egen. Bergman & Beving förvärvar Elkington som är verksamt inom golv- och markluckor. Det ser ut att vara ett bra och lönsamt förvärv. Momentum Group hann med två förvärv inom instrument, transmission och automation. Vi gör tummen upp.

New Wave sticker inte helt oväntat ut när de köper Tretorn för en krona. Varumärket Tretorn är nog ganska okänt för den yngre generationen men vi som varit med ett tag har fortfarande positiva associationer. Bolaget är verksamt inom sport och fritid går idag med en mindre förlust. Vi ser goda förutsättningar till att New Wave skall kunna göra något bra av detta.

Det har varit stora kursrörelser under året på aktiemarknaden. Fonden har klarat sig ifrån de stora nedgångarna. I slutet på juni vinstvarnade dock Addnode vilket utlöste en kraftigt negativ kursreaktion. Lite förvånande eftersom det inte alls var länge sedan vi träffade bolaget och då fick uppfattningen att det mesta flöt på som vanligt. Det måste handla om en ganska plötslig, och kraftig, inbromsning. Nåväl, bolaget är välskött och har en stark balansräkning. Vi tror att åtgärder för att stärka lönsamheten kommer att genomföras. Att efterfrågan inom byggrelaterade segment försvagas är inte så konstigt, men på sikt kommer det att ordna sig.


Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.