Stäng
Språk
Meny

”Många av världens börser är upp tvåsiffrigt i år”

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra. Många av världens börser är upp tvåsiffrigt i år. Under månaden har investerarnas fokus främst riktats mot bolagens kvartalsrapporter. Ungefär 60 procent av bolagen i S&P 500 har nu levererat sina rapporter. Av dessa bolag har 86 procent rapporterat ett bättre resultat än marknadens förväntningar, och inte marginellt bättre, utan mycket bättre. I snitt är utfallet cirka 23 procent över marknadens estimat! Den starka rapportperioden har genererat fortsatta positiva vinstrevideringar, vilket är en viktig signal eftersom det i slutändan är stigande vinster som driver börsen över tid.

Många aktier har dock haft svårt att lyfta ytterligare, trots starka rapporter. Börsen har haft en fantastisk utveckling och som en konsekvens har vi därmed fått en multipelexpansion, vilket åtminstone kortsiktigt begränsar potentialen på uppsidan. Tillväxtaktierna har haft ”ledartröjan” i uppgångsfasen, men om räntorna fortsätter att stiga är det mycket som talar för en rotation, till fördel för värdebolagen.

Många länders expansiva tillgångsköp i kombination med låga räntor riskerar att bygga upp obalanser i ekonomin. Industrin går på högvarv och vi ser en ökad komponentbrist som ger produktionsstörningar. Positiva PMI-siffror har levererats frekvent och det är rimligt att de nu gradvis börja vika från väldigt höga nivåer. Inflationen stiger från låga nivåer och den bör öka ytterligare under året, men det är inte troligt att det kommer att leda till en uppåtgående inflationsspiral, åtminstone inte i närtid. Den största risken för att den ekonomiska återhämtningen ska dämpas är fortfarande pandemi- och vaccinrelaterade faktorer. Många länder har drabbats hårt av en tredje virusvåg, till exempel Indien som på kort tid fått många nya fall.

Penningpolitiken förväntas förbli mycket expansiv under året. Federal Reserve och Europeiska centralbanken kommer troligtvis att fortsätta med sina tillgångsköp, samtidigt som styrräntorna hålls oförändrade. Både USA och EU har lanserat program för att stötta ekonomin ytterligare med ett starkt fokus på investeringar och återuppbyggnad. Det amerikanska programmet, Build Back Better, beräknas uppgå till 2000 miljarder dollar.

Allt fler investerare börjar oroar sig för en nära förestående rekyl på de finansiella marknaderna. Rädsla för minskade stimulanser och stigande inflation kan innebära skakiga börser under sommaren. Det finns dock fog för fortsatt optimism. Vi ser en väldigt stark återhämtning i ekonomin, företagen uppvisar en god vinsttillväxt, i en miljö med låga räntor, vilket talar för en fortsatt stark aktiemarknad på lite sikt.

Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 2,3 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Småbolagsfond bäst med en uppgång på 8,6 procent. Även Carnegie Spin-Off, Carnegie Listed PE och Carnegie Sverigefond utvecklades väl med en uppgång mellan 2,4 och 4,5 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 1,2 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,4 respektive 0,1 procent.

 

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
Är en recession oundviklig?
Carnegie Total

Är en recession oundviklig?

Aktiemarknaden har återhämtat sig senaste två veckorna. Den amerikanska aktiemarknaden har sedan mitten av mars stigit med cirka 9 procent, men för första kvartalet är indexet ner nästan 5 procent....

Magnus Gustafsson 4 april 2022