Stäng
Språk
Meny

”Många bolag hade fallit till en attraktiv värderingsnivå”

De asiatiska marknaderna fortsatte med negativ utveckling i oktober.

Kinas inköpsindex för oktober indikerar en svagare utveckling för ekonomin under andra halvåret. Samtidigt stiger producentpriserna som en följd av högre råvaru- och energipriser. Efter en intensiv kampanj det senaste halvåret med nya regleringar och statliga interventioner i ett flertal branscher är en inbromsning kanske inte så förvånande utan snarare en del av planen, även om skälen till detta kan vara svåra att förstå.

I november har kommunistpartiet sin årliga partikongress. I praktiken behöver man redan nu vara överens om vem som ska leda landet från år 2023 då Xi Jinpings mandatperiod går ut. Det innebär att den interna maktkampen är över. Reformernas syfte var att stärka presidentens makt.

Det finns nu två olika teorier av vad som följer. Många tror att Kina väljer att stimulera ekonomin under 2022. En stark ekonomi är nödvändig för att undvika social oro inför maktskiftet i november 2022. Det stämmer med hur man har agerat historiskt under tidigare ledare. Man skulle då vara tvungna att avreglera fastighetssektorn och dess problem med för hög skuldsättning, vilket skulle vara kontraproduktivt. Den önskvärda förändringen av fastighetsbranschen skulle utebli.

Den andra teorin, som verkar mer sannolik, är att reformerna och interventionerna är betydligt mer långtgående. Common prosperity handlar om ett systemskifte för Kina. För att uppnå dessa nya ideal i samhället kan Kina mycket väl vara beredda att offra en del av BNP tillväxten. Oavsett vilket scenario som blir fallet, så steg kinesiska aktier under månaden. Många bolag hade fallit till en attraktiv värderingsnivå. I takt med att retoriken avtog, kom internationellt kapital tillbaka.

Indien och Sydkorea, som utvecklats starkt hittills i år, sålde istället av. Den indiska marknaden steg kraftigt de senaste månaderna som en följd av att utländska placerare flyttade kapital från Kina till Indien. Lokala investerare i Indien bidrog också till att driva upp börsen till ny all time high nivå, och värderingen känns ansträngt hög. Vinstutvecklingen i indiska bolag är visserligen god, men det finns en tydlig marginalpress inom industrin från stigande råvarupriser.

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Kinas ekonomi har gått i baklås
Carnegie Asia

Kinas ekonomi har gått i baklås

Kinas ekonomi saktar in betänkligt. Tillväxten nu ligger under 4%. Målet är 5,5%. Kinas hårda linje mot Covid-19, med en nollvision för spridning av viruset, innebär att flera stora städer...

Gunnar Påhlson 5 maj 2022
Geopolitiskt rävspel ger börsutveckling med tvära kast i Asien
Carnegie Asia

Geopolitiskt rävspel ger börsutveckling med tvära kast i Asien

Den senaste månaden kännetecknas av mycket stora svängningar, även i Asien. Rysslands krig mot Ukraina, stigande oljepris och högre inflation innebär att förväntningar och prognoser skruvas om. Fed höjde räntan...

Gunnar Påhlson 5 april 2022
Lågt värderade bolag i Sydostasien är defensiva
Carnegie Asia

Lågt värderade bolag i Sydostasien är defensiva

Den senaste månaden har nyhetsflödet i marknaden, även för Asien, helt dominerats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina som under den senaste veckan har eskalerat till fullskaligt krig efter Rysslands...

Gunnar Påhlson 7 mars 2022