Stäng

Många frågetecken kring SSAB:s planer

SSAB har meddelat att man överväger att köpa Tata Steel Europas stålverk i holländska Ijmuiden. Det ganska sparsmakade pressmeddelandet gav upphov till en hel del frågor, särskilt från oss som genom Carnegie Strategifond har investerat i SSAB för bolagets starka balansräkning och stora ambitioner inom hållbarhet.

  • Som vi ser det skulle karaktären på SSAB ändras drastiskt med detta förvärv, från mer nischat med mål om att växa andelen specialstål till att bli mer en volymproducent. Skulle det här innebära en förskjutning i hur SSAB kommer positionera sig på marknaden?
  • Hur skulle det här påverka HYBRIT? Hur säkerställer ni finansiellt utrymme att genomföra de investeringar som krävs för omställningen om balansräkningen tyngs av ett stort förvärv? Hur väl lämpat vore det att applicera HYBRIT på Ijmuiden?
  • Som vi förstått det är energimixen också annorlunda i Nederländerna med större andel kol och naturgas. Vad vi förstår verkar Ijmuiden snarare jobba på lösningar som inbegriper carbon capture i varierande omfattning, skulle det i så fall bli två olika lösningar inom koncernen?
  • En datapunkt vi reagerade över är att Tata Steel Netherlands enligt deras hållbarhetsrapport fått in 3 672 ”environmental complaints” under 2019. Vi vet såklart inte vad det är för typ av klagomål som döljer sig bakom och det gör kanske inte ni heller i detta skede men det sticker ju ut lite.
  • Vidare ser vi en nyhet från oktober i år om att Tata Steel Europe ska åtalas för ”graphite rain” i Nederländerna. Hur bedömer ni riskerna i detta och eventuella framtida böter?
  • Vi är också oroliga över att koldioxidrisken skulle öka med förvärvet. Visserligen verkar Tata Steel Netherlands ha en CO2-intensitet som är ganska nära, men dock högre, än SSAB i Norden, se graf nedan baserat på SSAB:s årsredovisning och Tata Steel Europes hållbarhetsrapport. SSAB skriver i årsrapporten 2019 att sannolikt kommer SSAB ha ett underskott av utsläppsrätter på ca 24% mellan 2021-2030. Hur bedömer SSAB risken att detta underskott skulle öka ytterligare vid förvärv av Ijmuiden och att än fler utsläppsrätter kommer behöva köpas in till högre priser kommande år?

 

 

Fler artiklar

Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo
Carnegie Strategifond

Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo

Efter att fonden stigit varje månad sedan i mars sjönk fonden med 3,7 procent i oktober, innebärande att fondens utveckling hittills i år är -1,7 procent. Aktiemarknaderna, men även i...

John Strömgren 5 november 2020
Ökad skogsexponering
Carnegie Strategifond

Ökad skogsexponering

Fonden steg med 4,21 procent i september, innebärande att fonden nu stigit sex månader i rad. Det stora fallet i mars har nu hämtats igen och utvecklingen hittills i år...

John Strömgren 7 oktober 2020
”Nu höjer vi kraven på företagens hållbarhetsrapportering”

”Nu höjer vi kraven på företagens hållbarhetsrapportering”

Många som emitterar företagsobligationer har ett bristfälligt underlag om sitt hållbarhetsarbete, vilket gör det svårt för investerare att analysera risker och möjligheter. För att lyfta nivån har Carnegie Fonder tillsammans...

Erik Amcoff 17 september 2020