Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

”Många räknar nu med att den bästa av alla världar ligger framför oss”

Året har börjat med en rivstart i takt med att riskaptiten återvände till investerare. Det finns många anledningar till ett muntrare börshumör. Vinterns elpriser blev inte så blodiga som befarat, inflationen faller tillbaka samtidigt som konjunkturen håller uppe hyfsat väl. Många räknar nu med att den bästa av alla världar ligger framför oss.

I det scenariot kommer inflationen ner till under 2 procent i slutet av det här året, centralbankerna börjar sänka räntan samtidigt som blodbadet vi såg framför oss i somras med kraftigt vikande konsumtion, hög arbetslöshet och fallande tillgångspriser inte materialiserades. Man bör ha med sig att osäkerheten fortfarande är väldigt hög och sannolikheten för ett betydligt mörkare scenario långtifrån orimligt. Fokus ligger helt klart på ränta och likviditet och inte på bolagens vinster som av allt att döma viker under året.

På tal om vinster så har bolagens kvartalsrapporter börjat rulla in för fjärde kvartalet och det är en lite blandad bild vi får. Många bolag rapporterar om avtagande flaskhalsar i leverantörsledet vilket kommer ha en dämpande effekt på ränta och inflation samt möjliggöra leveranser av färdigställda produkter. Samtidigt är orderböckerna som väntat svagare. Samtidigt vittnar bolagen tydligt om en vikanade konjunktur. Marginalerna är fallande, framför allt i bolag som ligger efter i prishöjningar för att kompensera för inflationen. En positiv överraskning är att utdelningarna till stora delar överraskar på den positiva sidan.


Starkast bidrag till fondens utveckling kom från stålkoncernen SSAB som överraskade marknaden med ett starkt kassaflöde, högre utdelning än väntat och ett återköpsprogram på upp till 10 procent av aktierna. Bolaget är utan tvekan betydligt starkare idag än de varit historiskt och har trots stora investeringsplaner och fallande stålpriser, bättre möjligheter att ge en god avkastning till aktieägarna. SSAB står väl rustat för att tillvarata starka trender inom specialstål, inte minst inom det fossilfria stålet på sikt. Bolaget är fortsatt attraktivt värderat givet dessa positiva drivkrafter.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.