Stäng

Många rapporter överträffar förväntningarna

Året har börjat starkt och många av världens börser stängde januari på plus. De största vinnarna hittade vi bland de asiatiska börserna, tex Kina (CSI 300) som steg med 6 procent i SEK (3 procent i lokal valuta). Optimismen på både börs och konjunktur håller i sig. Den svensk ekonomin är överraskande stark med tanke på omständigheterna. Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg i januari, från 95,9 föregående månad till 100. Tillverkningssektorn bidrog mest till ökningen. Indikatorn är därmed tillbaka på de nivåer vi såg i början av 2020.

Under månaden skruvade IMF upp sina prognoser för den globala tillväxten. För innevarande år har de justerat upp tillväxtprognosen med 0,3 procentenheter till 5,5 procent, medan för 2022 är oförändrad på 4,2 procent. IMF räknar med att centralbankerna kommer att verka för fortsatt gynnsamma ekonomiska förhållande. Ytterligare finanspolitiskt stöd i ekonomier som Japan, EU och USA ligger som grund för ljusare utsikter. De ser dessutom ett lågt inflationstryck under de närmsta två åren.

Rapportsäsongen har startat och vi kan konstatera att många av företagens rapporter överträffar förväntningarna. I Stockholm har ca två tredjedelar av bolagen slagit vinstförväntningarna, men mottagandet på börsen har inte varit lika positivt. I många fall har vi sett fallande kurser trots starka resultat.

Höga vinstmultiplar gör att börsen är dyr i förhållande till dagens vinstnivåer, men inte i förhållande till räntan. Klimatet för aktier som tillgångsslag är fortsatt gynnsamt och inom företagsobligationer ser vi fortsatt goda förutsättningar för high yield-segmentet.

Carnegie Multi

Carnegie Multi hade en positiv månad och steg med 1,35 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Asia bäst med en uppgång på 6,1 procent. Även Carnegie Sverigefond, OPM Listed Private Equity och Carnegie Spin-off utvecklades väl men en uppgång mellan 0,8 och 2,1 procent. Inom alternativdelen utvecklades Nordic Cross Small Cap Hedge bäst med en uppgång på 2,9 procent. NC Total Return Bond och NC Stable Return steg med 0,5 respektive med 0,3 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 1,75 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,7 respektive 0,2 procent.

 

Mer om fonden

Carnegie Multi A

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie-...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Marknaden har återhämtat sig och gått starkt
Carnegie Multi

Marknaden har återhämtat sig och gått starkt

2020 är äntligen slut och det har på många sätt varit en berg- och dalbana. Utvecklingen var väldigt dramatisk under våren och vi fick genomlida ett stort fall på aktiemarknaden....

Magnus Gustafsson 7 januari 2021
Fundera över investeringstrenderna
Carnegie Multi

Fundera över investeringstrenderna

USA har valt en ny president och aktiemarknaden har eldats på av goda vaccinnyheter.  November blev en urstark börsmånad och många av världens börser uppvisade imponerande uppgångar. Det amerikanska Dowindexet...

Magnus Gustafsson 4 december 2020
”För den ekonomiska återhämtningen i Europa är detta naturligtvis negativt”
Carnegie Multi

”För den ekonomiska återhämtningen i Europa är detta naturligtvis negativt”

Den andra vågen av Covid-19 rullar in över Europa och som en konsekvens har aktiemarknaderna vänt ner och uppvisat svaghet under månaden. Förhoppningar om att kunna undvika nya nedstängningar har...

Magnus Gustafsson 3 november 2020