Stäng

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent.

Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna marknadens förväntningar. Coronapandemin har skapat en exceptionell osäkerhet och med facit i hand kan konstateras att börsbolagen klarat krisen bättre än analytikernas förväntningar såhär långt. Fondens innehav rapporterade över lag rapporter som slog förväntningarna med råge.

Bäst av innehaven under årets andra kvartal gör vi bedömningen att taktätningsbolaget Nordic Waterproofing presterade. Rapporten var rakt igenom urstark med omsättning och resultat som vida överträffade förväntningarna. Lönsamheten får en del hjälp av låga råvarupriser men framför allt bedömer vi att det handlar om en bra prestation från bolagets sida. Det viktigaste är att bolaget är väldigt välskött, att de har en väsentlig marknadsandel och att taktätningsmarknaden domineras av ett fåtal aktörer. Det borgar för en fortsatt god tillväxt, såväl organisk som förvärvad, kombinerat med en hög lönsamhet. Aktien steg med 15 procent i juli men vinstprognoserna ökade med lika mycket så aktien har inte blivit dyrare trots att bolaget visat sin förträfflighet och balansräkningen är stark. Vi tror på en fortsatt god utveckling och ser värderingen som attraktiv.

”Vår tes om att Knowits uppdrag i stor utsträckning är affärskritiska och att investeringar i informationsteknik inte är det första som skärs ned på styrks av rapporten.”

Även Knowit presterade väldigt bra. Kvartalsrapporten visar på en tillväxt för såväl försäljning, lönsamhet som resultat och analytikernas prognoser slogs med råge. Det har funnits en oro för att it-konsulter skall bli utan uppdrag i spåren av coronapandemin då det kan ses som en enkel besparingsåtgärd från kundernas sida. Vår tes om att Knowits uppdrag i stor utsträckning är affärskritiska och att investeringar i informationsteknik inte är det första som skärs ned på styrks av rapporten. Aktien steg med 17 procent i juli men även analytikernas vinstprognoser justerades upp efter den fina kvartalsrapporten så vi bedömer aktiens värdering som fortsatt låg.

Momentum Group har haft ett händelserikt år såhär långt med förvärvet av Swedol som huvudfokus. Årets andra kvartal blev det första som sammanslaget bolag och resultatet slog förväntningarna. Vi imponeras av lönsamheten och ser fortsatt potential när efterfrågan förbättras under året. Passformen mellan de två bolagen ser väldigt bra ut och vi ser förutsättningar att kunna utmana branschens stora aktörer både i form av storlek och lönsamhet. Naturligtvis finns en oro för hur coronapandemin kan påverka kunder inom bygg och industri men såhär långt ser det inte så farligt ut. Aktiemarknadens vinstförväntningar steg som en följd av den fina rapporten och vi ser aktien som mycket attraktivt värderad trots en uppgång om 18 procent i juli.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 50 000 kronor. Kontakta någon av våra säljare för mer information om...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Micro Cap vinnare i augusti
Carnegie Micro Cap

Micro Cap vinnare i augusti

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,6 procent. I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när...

Viktor Henriksson 4 september 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Madeleine Bergh 1 september 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020