Stäng
Språk
Meny

Marknaden beredd på störningar

Företagens rapporter för årets tredje kvartal vittnar om en fortsatt hög efterfrågan och god orderingång. Störningar i logistikkedjan och stigande priser på insatsvaror tynger däremot resultaten. Prisökningarna kan till viss del förklaras av tillfälliga effekter då våra samhällen kommer i gång igen efter pandemin, men risk är att inflationstrycket är mer bestående. Sett i backspegeln förefaller aktiemarknadernas svaga utveckling i september varit en förberedelse på att kvartalsrapporterna skulle peka på en del problem. Marknaderna och fonden kom också tillbaka i oktober. Orosmolnen är dock kvar, men en expansiv finans- och penningpolitik tillsammans med en pandemi på tillbakagång talar för en i grunden positiv marknad för såväl aktier som företagsobligationer.

I oktober ökade fonden i ABB efter att aktien föll i samband med kvartalsrapporten. Bolaget drabbades under det tredje kvartalet negativt av komponentbristen och rapporten uttalade sämre utsikter för avslutningen av året. Då dels situationen är en konsekvens av hög efterfrågan, dels – troligen – är av övergående natur ter sig reaktionen som överdriven. Trots en kursmässig återhämtning i linje med marknaden handlas Investor-aktien fortsatt till en hög rabatt. Fonden har därför köpt ytterligare aktier under månaden.

Duni tillhör de bolag vars verksamhet har drabbats hårt av pandemin och de restriktioner som införts. Därtill har lönsamheten påverkats negativt av stigande priser för insatsvaror, transport och energi. Därför var det glädjande att bolagets senaste kvartalsrapport överraskade positivt. För helåret 2021 bedömer vi att marginalen kan hamna runt 6-7 procent, innebärande en bit kvar till bolagets mål om 10 procent. Med en gradvis återhämtning av volymerna och genomförda prisjusteringar för att kompensera för högre priser på insatsvaror är målet inom räckhåll för 2022.

På obligationssidan har fonden deltagit i Nordax emission i samband med förvärvet av Bank Norwegian. Obligationen är efterställd strukturellt, men med säkerhet i Nordaxaktier och betalar cirka 9 procent i årsränta.

Mer om fonden

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fastighetsbolag stärker sin finansiering

Fastighetsbolag stärker sin finansiering

Efter en svag utveckling i juni stärktes såväl aktie- som räntemarknaderna under juli. Centralbankerna fortsatte med sina räntehöjningar, men marknaderna verkar nu mena att de kraftiga räntehöjningar vi ser kommer...

John Strömgren 9 augusti 2022
Mörka konjunkturutsikter präglar marknaderna

Mörka konjunkturutsikter präglar marknaderna

Centralbankernas åtgärder i form av räntehöjningar och minskade tillgångsköp förfaller få avsedd effekt. Uppgången för de långa obligationsräntorna har kommit av sig och i vissa fall har räntorna börjat gå...

John Strömgren 5 juli 2022
Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Återgången till mer normala liv efter pandemin fortsätter att skapa tillväxt i världsekonomin. Å andra sidan hämmar Kinas nedstängningar och kriget i Ukraina utbudet av varor och indirekt även efterfrågan....

John Strömgren 3 juni 2022