Stäng
Språk
Meny

Marknaden beredd på störningar

Företagens rapporter för årets tredje kvartal vittnar om en fortsatt hög efterfrågan och god orderingång. Störningar i logistikkedjan och stigande priser på insatsvaror tynger däremot resultaten. Prisökningarna kan till viss del förklaras av tillfälliga effekter då våra samhällen kommer i gång igen efter pandemin, men risk är att inflationstrycket är mer bestående. Sett i backspegeln förefaller aktiemarknadernas svaga utveckling i september varit en förberedelse på att kvartalsrapporterna skulle peka på en del problem. Marknaderna och fonden kom också tillbaka i oktober. Orosmolnen är dock kvar, men en expansiv finans- och penningpolitik tillsammans med en pandemi på tillbakagång talar för en i grunden positiv marknad för såväl aktier som företagsobligationer.

I oktober ökade fonden i ABB efter att aktien föll i samband med kvartalsrapporten. Bolaget drabbades under det tredje kvartalet negativt av komponentbristen och rapporten uttalade sämre utsikter för avslutningen av året. Då dels situationen är en konsekvens av hög efterfrågan, dels – troligen – är av övergående natur ter sig reaktionen som överdriven. Trots en kursmässig återhämtning i linje med marknaden handlas Investor-aktien fortsatt till en hög rabatt. Fonden har därför köpt ytterligare aktier under månaden.

Duni tillhör de bolag vars verksamhet har drabbats hårt av pandemin och de restriktioner som införts. Därtill har lönsamheten påverkats negativt av stigande priser för insatsvaror, transport och energi. Därför var det glädjande att bolagets senaste kvartalsrapport överraskade positivt. För helåret 2021 bedömer vi att marginalen kan hamna runt 6-7 procent, innebärande en bit kvar till bolagets mål om 10 procent. Med en gradvis återhämtning av volymerna och genomförda prisjusteringar för att kompensera för högre priser på insatsvaror är målet inom räckhåll för 2022.

På obligationssidan har fonden deltagit i Nordax emission i samband med förvärvet av Bank Norwegian. Obligationen är efterställd strukturellt, men med säkerhet i Nordaxaktier och betalar cirka 9 procent i årsränta.

Mer om fonden

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
Skogsbolagens aktier har fallit, därför ökar fonden i Holmen
Carnegie Strategifond

Skogsbolagens aktier har fallit, därför ökar fonden i Holmen

I augusti reducerade fonden aktieandelen i syfte att reducera risknivån. Det visade sig vara lägligt då aktier har utvecklats svagt sedan dess. Förklaringarna är många men de övergripande anledningarna är...

John Strömgren 5 oktober 2021