Stäng
Språk
Meny

Marknaden har börjat fatta att inflation är bra – kanske

Efter en sättning i augusti och september återhämtade sig fastighetsaktierna markant under oktober. Ränteoron kom av sig, den svenska 10-åringen sjönk med 10bps under månaden, och så börjar marknaden kanske fatta att inflation är bra för fastigheter.

Rapporterna för det tredje kvartalet har också gett stöd. I stort sett alla bolag har rapporterat stigande fastighetsvärden, förbättrad nettouthyrning och ökade hyresintäkter för jämförbart bestånd. Den starka återhämtningen på börsen för sektorn har gjort att noteringsplanerna för flera nya bolag dammats av igen.

Vi gör bedömningen att några av dessa potentiella nya bolag kan vara av intresse för fonden. Givet förvärvsaptiten från större bolag känns nedsidan begränsad. Faller kursen eller blir det ett för lågt utgångspris står SBB, Balder eller kanske till och med Sagax där och köper eller lägger bud. Speciellt för SBB som missade Akeliusaffären lär det brinna i fickorna.

På tal om Akeliusaffären så är det intressant att notera att Heimstaden (onoterat) har gett sig in i finska bostadsbolaget Kojamo (corner på 10 procent) redan innan bläcket hunnit torka efter megaförvärvet av Akelius nordiska och tyska bostadsfastigheter. Givet att en stor del av Balders bostadsportfölj utgörs av innehav i finska Sato, en kopia av Kojamo, kommer sannolikt Balder att värderas upp på den affären.

Premien mot börskurs för aktierna i Kojamo var förvisso bara 5 procent, men det signalerar en positiv syn även på den mer avreglerade bostadshyresmarknaden i Finland. Under månaden har vi gjort en del mindre förändringar av fondens innehav och också adderat ett nytt bolag. Drivet av den sannolika fusionen mellan Castellum och Kungsleden har vi minskat våra positioner i dessa bolag något, för att det sammanslagna bolaget inte ska slå i taket vad gäller fondregler.

För att bereda plats har vi även minskat vårt innehav i Platzer något (gått under fem procent som andel av fonden). Drivet av en stark kursutveckling sedan i våras har vi även minskat vår position i Corem något. I stället har vi ökat vikten i Balder, Fastpartner och Diös.

Vi har även tagit in NCC som ett nygammalt innehav i fonden, men positionen är blygsam (0,5 procent av fonden). NCC-aktien har utvecklats svagt en längre tid och ser nu attraktiv ut. Bra byggmarginaler i Q3-rapporten stärkte oss i den synen.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden B

Carnegie Fastighetsfond finns även i andelsklasserna: A och C. Carnegie Fastighetsfond Norden B investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Två flugor i en smäll när Castellum köper Kungsleden
Carnegie Fastighetsfond

Två flugor i en smäll när Castellum köper Kungsleden

I årsrapporten för fonden pekade vi på att 2021 kunde bli strukturaffärernas och utköpens år för fastighetssektorn, givet attraktiva kursnivåer. Redan nu i augusti har prognosen slagit in och det...

Jonas Andersson 4 augusti 2021