Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Small Cap

Marknaden svänger men kvalitetsbolag tuffar på

Till motsats från januari så blev februari en negativ månad för den globala aktiemarknaden. På många sätt så drevs januaris starka uppgång av en nyårsglädje och en överoptimism på att inflationsproblemet skulle lätta, med mildare åtgärder från centralbankerna och mer positiv konjunkturutveckling som konsekvens. Under februari nyktrade marknaden till i synen på makroläget och började ta höjd att kärninflationen kan bita sig fast och att räntorna därmed ligger kvar på en hög nivå under en längre period.

Inom globala småbolag så gick alla sektorer ned under månaden. Energi och råvarusektorerna tog mest stryk, medan industri och teknikbolag gick något bättre. En intressant spaning var att hälsovårdssektorn som traditionellt sett är mer stabilt var en av sektorerna som gick allra sämst under februari månad.

I Carnegie Global Quality Small Cap gick dock hälsovårdsbolagen riktigt bra och Ipsen var bland de stora vinnarna under februari. Ipsen är ett franskt läkemedelsföretag med stor verksamhet inom onkologi. Bolaget har haft en fin utveckling under en längre period och utgör ett av de större innehaven i fonden. Övriga vinnare denna månad var Advantest och Jabil som bägge är verksamma inom tillverkningsindustrin. Advantest är ett japanskt bolag som tillverkar automatiska testutrustningar och mätverktyg för halvledarindustrin. Bolaget njuter av en väldigt stark marknadsposition och gynnas dessutom av en svag yen. Jabil är ett service-orienterat bolag som hjälper en diversifierad portfölj av kunder med deras fysiska tillverkning, bland andra Apple, Amazon och Tesla och är en av anledningarna till bolagens framgång.

Den här månaden har vi sett bevis på att det är viktigare att äga starka kvalitetsbolag snarare än en specifik sektorexponering om man vill ha stabilitet i portföljen. Värderingarna hos portföljbolagen är fortsatt attraktiva efter fjolårets nedgångar. För den som vill ha exponering mot småbolag men samtidigt inte ta alltför hög risk utgör exponeringen mot mindre kvalitetsbolag ett mycket attraktivt alternativ. Att äga konjunkturokänsliga kvalitetsbolag till låga värderingar är även något som gör att fonden kommer kunna leverera en överavkastning även i det långa loppet.

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.