Stäng
Språk
Meny

”Marknaden underskattar kreditkvaliteten”

Efter den starka inledningen på året med sjunkande kreditmarginaler och positiva bolagsnyheter börjar vi följaktligen närma oss historiska kreditmarginaler i Norden och således bör avkastningsförväntningarna över tid närma sig underliggande kupong.

Det kvarstår möjligheter att inom vissa segment skapa överavkastning även om antalet uppenbara felprissättningar blir färre. Vi ser en tydlig prisskillnad mellan olika segment inom nordisk high yield där mindre emissioner har cementerats på betydligt högre nivåer jämfört med pre-covid utan att nödvändigtvis spegla en förhöjd kreditrisk.

”Även om verksamheten till viss del är boostad av covid framstår premien som hög.”

Momox är ett exempel där marknaden enligt oss underskattar kreditkvaliteten när fokus hamnar på nyemissioner. Trots bolagets klimatpositiva affärsmodell och lönsamma tillväxt som sekventiellt sänkt skuldsättning till låga 1,3x handlas obligationen till 6 procent ränta samtidigt som jämförbara bolag handlas betydligt lägre. Även om verksamheten till viss del är boostad av covid framstår premien som hög. Ett annat exempel är IB Invest som under månaden meddelade att de fått en IG-rating och i samband med det refinansierar sin obligation till en premie om 4 procent, en situation där ratingoptionen varit starkt bidragande till avkastningen.

Bland rapporterna framstod Humble Group som intressant där bolaget är i fas att integrera flera förvärv för att nå sina tillväxtmål 2025. Obligationen på 300 miljoner står i relation till senaste kapitalrundan där bolaget tog in 500 miljoner med ett market-cap på 4 miljarder. Trots att obligationen handlas till överkurs ger den löpande avkastning om ca 7,5 procent.

Zengun presenterade en Q1 rapport där resultatet var fortsatt svagt men den viktiga orderingången var rekordhög och orderboken återigen i tillväxt. Med nytt management och välfylld orderbok ser det försiktigt positivt ut och kan bolaget fortsätta realisera orderboken är den löpande avkastningen om drygt 7 procent attraktiv.

Den överavkastning som hittills realiserats under året kommer allt annat lika att avta framgent och under återstoden av året bör avkastningsförväntningen återgå till att spegla de underliggande kupongerna. Kortsiktigt är vi dock optimistiska att kunna skapa en viss överavkastning från bolagsspecifika faktorer.

 

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022