Stäng

Marknaden underskattar New Wave

Månadens stora glädjeämne var New Wave som steg med 30 procent efter att ha levererat en urstark halvårsrapport. Bolaget levererade såväl en försäljning som lönsamhet som var väldigt stark och överträffade analytikernas prognoser med råge. Detta leder till höjda vinstprognoser och eftersom aktien var lågt värderad redan innan rapporten blev reaktionen, med all rätt, kraftfull. Vi är anhängare till bolagets färgstarke grundare, huvudägare och VD Torsten Jansson och gör bedömningen att bolaget inte riktigt fått den värdering det förtjänar.

Det skall sägas att bolaget har en volatil historik och att verksamheten till viss del är konjunkturkänslig, men det har lagts ned mycket hårt jobb under senare år och bolaget är i bättre form än på mycket länge. Vi tror på en fortsatt god utveckling för New Wave och ser i ljuset av detta aktien som attraktivt värderat trots kursrusningen.

Installationsbolaget Instalco har haft en turbulent börsresa sedan börsnoteringen för drygt ett år sedan. Egentligen har bolaget i det stora hela levererat enligt plan, men under andra halvåret 2017 var kursutvecklingen svag i spåren av den svenska bostadsoron. Ganska frustrerande, då Instalcos exponering mot bostadsbyggande är liten. Installationsmarknaden är framför allt exponerad mot såväl kommersiellt byggande som renoveringar. Årets andra kvartal var framgångsrikt för Instalco med en god utveckling för såväl försäljning som lönsamhet, något som accentuerade aktiens låga värdering. Det är också ganska tydligt att svensk byggmarknad ser solid ut, trots turbulensen på bostadsmarknaden. Aktien steg med 20 procent i augusti.

Bygghisstillverkaren Alimak har genom förvärv växt kraftigt det senaste året. Dessvärre har lönsamheten inte utvecklats tillfredsställande. Det är tråkigt eftersom bolaget i grund och botten är ett fint och anrikt bolag. Vår bedömning är att förvärven inte riktigt utvecklats enligt plan. Rapporten för årets första kvartal var svag och vi halverade i samband med den vårt innehav. I augusti rapporterade bolaget resultatet för årets andra kvartal och återigen underträffades förväntningarna. Vi har varit för optimistiska i vår analys och har fått revidera vår syn på vad vi tror om bolagets intjäningsförmåga i det medellånga perspektivet. Som en konsekvens av detta har vi avyttrat vårt innehav. Aktien backade med 13 procent i augusti.

Carnegie Micro Cap steg med 1,3 procent i augusti.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020