Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Marknadens homogena prissättning skapar intressanta investeringsmöjligheter

November innebär i sedvanlig ordning att markomiljön tenderar att underordnas HY-bolagens rapporter, som trillar in under månaden. Nämnvärt är dock att långa räntor fortsatt att sjunka i takt med att allt fler ekonomiska indikatorer indikerar recession och att inflationen bedöms ha toppat. Förhoppningen är att centralbankerna något perplext ska tvärvända och att räntesänkningar kommer att krävas för att inte döda ekonomin. Tilltron till en vändning stärker riskaptiten där Xover tajtat kraftigt till (+450) vilket vi tror är mer långsiktigt hållbara nivåer i en miljö som reflekterar centralbanksåtstramning. Dock kvarstår fondens segment som mycket attraktivt prissatt.

Bolagens rapporter blir delvis intetsägande eftersom marknadens fokus är framåtblickande just nu; 2022 blir ett övergångsår och man försöker istället se längre. Konjunkturoron borgar för fortsatt hög volatilitet och vi kan konstatera att marknadens homogena prissättning skapar intressanta investeringsmöjligheter när majoriteten av bolagen dras över en kam.

Vi har under månaden investerat i Bulk Industrier som jämte Bentallgreenoak och Geveran äger Bulk Infrastructure. Bolaget bygger lättindustrifastigheter, driver datacenter med 100% förnybar energi samt äger fiberinfrastruktur där man genom att utnyttja driftsfördelarna i Norden kan avlasta och tillgängliggöra datakapacitet från mer ansträngda marknader som London till en väsentligt bättre kostnad.

Fiberinfrastrukturen är dessutom defensivt värderad vilket ytterligare ökar attraktiviteten i caset. Obligationen förfaller under 2023, backas av aktiepant och BGO har tillgängliggjort minst 500 miljoner i nytt eget kapital, trots detta ger den en ränta på 13%. Investeringen har finansierats genom försäljning av Nordea AT1 som avkastat ~15% sedan investering i oktober och Castellum som likaså återhämtat sitt kortsiktiga pristapp.

Fondens huvudsakliga risk/reward kommer från kreditrisk och vi premierar bolag där vi ser en potentiell kredittrigger i närtid i förhoppning om att minimera den potentiella nedsidan. Vi minimerar riskerna av stigande marknadsräntor med kort ränteduration och begränsar risken av marknadsvolatilitet genom företrädesvis kort kapitalbindning.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.