Stäng
Språk
Meny

Marknadsrotation som favoriserade defensiva bolag och tillväxtfaktorer

Globala aktier hade i sin helhet en positiv månad under juli men resultaten på världens börser var varierande. I Europa och USA utvecklades börserna bra men på de asiatiska marknaderna var månadsavkastningen negativ. En acceleration i spridningen av deltavarianten av covid-19 på många håll i världen bidrog till oro och lägre räntor.

Bäst avkastande sektorer i portföljen var cykliska konsumentvaror och informationsteknik. Inom cykliska konsumentvaror drevs resultatet av bolagsspecifika positiva nyheter från Sony och Garmin och snittavkastningen på 5,3 procent var stick i stäv med sektorindex som steg 0,3 procent under månaden. Bland våra teknikbolag var utvecklingen mer i linje med marknaden i stort och drevs i huvudsak av en allmän marknadsrotation som favoriserade defensiva bolag och tillväxtfaktorer, även om ett antal portföljbolag också kom med fina rapporter.

”Total annonsförsäljning ökade med 68 procent jämfört med samma period förra året”

Bäst avkastande bolag i portföljen var Novo Nordisk (+10,4%), Alphabet (+10,4%) och Pfizer (+10,3%). Novo Nordisk klättrade stadigt under månaden på förväntningar om starka kvartalssiffror och en överlag stark period för läkemedelssektorn. Alphabet levererade ännu en stark kvartalsrapport som överträffade förväntningar på både försäljning och vinster med god marginal. Man rapporterade stark tillväxt inom flera segment, och total annonsförsäljning ökade med 68 procent jämfört med samma period förra året. Inom verksamheten för molntjänster, Google Cloud, ökade intäkterna med 54 procent samtidigt som marginalen förbättrades. Pfizer släppte också en stark kvartalsrapport, med siffror för både intäkter och vinster som överträffade marknadens estimat. Fokus låg på bolagets vaccin mot covid-19 och man meddelade sålde doser för totalt 7,8 miljarder USD under andra kvartalet. Samtidigt höjde man prognosen för helåret till 33 miljarder, från tidigare 26 miljarder. Även flera andra verksamhetsområden uppvisade bra utveckling. Inom onkologi växte försäljningen med 19 procent jämfört med samma kvartal förra året medan inom området för behandlingar av hjärt- och kärlsjukdomar låg tillväxten på 5 procent.

Mer om fonden

Fler artiklar

Starkt år för defensiv portfölj
Carnegie Global Quality Companies

Starkt år för defensiv portfölj

Efter ett exceptionellt starkt globalt börsår avslutades året med lite mer turbulens drivet av ökad oro för inflation och nya Covid-19 mutationer. Marknaderna stabiliserades sedan sista veckorna och påbörjade en...

Emanuel Furubo, Simon Reinius 10 januari 2022
Defensiva aktier höll emot i osäkert läge
Carnegie Global Quality Companies

Defensiva aktier höll emot i osäkert läge

Globala aktier hade en svagare period i november och de flesta börser uppvisade negativ utveckling, efter att nyheter om en ny virusmutation skapade oro och drev ned riskviljan. Den än...

Emanuel Furubo 6 december 2021
Globala giganter levererar
Carnegie Global Quality Companies

Globala giganter levererar

Globala aktier hade en stark period i oktober och återhämtade nedgångarna från september. Lägre långa realräntor och en stark rapportsäsong bidrog till den positiva utvecklingen. Framförallt gick cykliskt och energi...

Emanuel Furubo 4 november 2021