Stäng

Mattias Montgomery tar över Carnegie Småbolagsfond

Mattias Montgomery

Hårt jobb med egen analys som bygger på långsiktiga scenarion. Det är receptet Mattias Montgomery tar med sig som ny förvaltare av Carnegie Småbolagsfond.

Viktor Henriksson har förvaltat Carnegie Småbolagsfond sedan fondens start 2012, och lämnar nu över stafettpinnen till Mattias Montgomery. Efter överlämningen fokuserar Viktor Henriksson i stället på Carnegie Micro Cap, en fond som röner allt större intresse men som också kräver allt mer arbete på grund av sektorns sämre genomlysning när det gäller till exempel hållbarhetsfrågor.

Mattias Montgomery är 30 år gammal och har arbetat på Carnegie Fonder sedan 2019. Innan dess var han verksam som aktieanalytiker på ABG och DNB.

Vilka möjligheter ser du med svenska småbolag, Mattias?

Det finns flera mindre kvalitetsbolag som fortfarande handlas på resonabla nivåer och jag hittar flera bolag med en potential som marknaden inte har prisat in. Det ser jag mycket mer sällan i större bolag som typiskt sett är mer genomlysta av marknaden.

Value har haft det motigt de senaste åren, generellt sett. Vad är value för dig?

Value för mig är långsiktiga case som fundamentalt sett är för billiga och där riskerna på nedsidan är begränsade eller uppsidan stor och felprissatt. Det handlar om att göra sin egen analys och ha en insikt om att historiska kursrörelser inte är relevanta för hur bolaget kommer utvecklas kommande fem år. Till stor del handlar det om att äga bolaget, och inte en fluktuerande aktiekurs.

2020 eskalerade intresset för tillväxt och ”jobba hemma-bolag”. Hur ser du på den typen av bolag?

Flera trender har förstärkts och snabbats på, men i vissa fall tror jag marknaden har ändrats temporärt och vi kommer få se en återgång till det normala mot hösten. Vi ser också intressanta datapunkter från länder som släppt på sin lock down där det verkar finnas ett starkt sug att ta igen resande, restaurangbesök och annat man inte kunnat göra det senaste året.

Du har förvaltat Carnegie Spin-Off med Simon Blecher sedan starten 2019, och innan dess varit aktieanalytiker i sex år. Vilka erfarenheter tar du med dig till Carnegie Småbolagsfond?

Det är viktigt att verkligen förstå bolagen och att göra lite mer jobb än alla andra. Det måste få ta tid att gräva i varje case, och eftersom vi är långsiktiga är det värt att lägga ned den tiden. Jag jobbar också mycket med olika scenarion och sannolikhetsbedömningar för att få en bild av hur bolaget kan tänkas utvecklas.

Summa summarum, vad kan vi förvänta oss av Carnegie Småbolagsfond med Mattias Montgomery som förvaltare?

Det kommer inte bli några enorma förändringar i portföljen från dag ett, men ett fåtal innehav kommer att bytas relativt omgående. Det kommer vara fokus på bra risk reward i flera sektorer, samt en tyngdpunkt i bolag där vi ser låg risk i kombination med starkt management och bra ägarbild. Det här ska bli riktigt kul. Jag ser fram mot att kunna berätta mer om portföljen och de nya innehav som jag tror så mycket på!

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad
Carnegie Småbolagsfond

Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad

Några bolag har tillkommit och några lämnat under månaden. Hexpol är ett nytt innehav där vi ser potential på flera tidshorisonter. Till att börja med ser vi nedpressade förväntningar inför...

Mattias Montgomery 7 maj 2021
Nytt kapitel för Ratos
Carnegie Småbolagsfond

Nytt kapitel för Ratos

I slutet av månaden tog fonden in Ratos som ett av de största innehaven. Vi tror att marknaden helt glömt bort bolaget, som för tio år sedan gick från att...

Mattias Montgomery 6 april 2021
Nya innehav: Ambea, Academedia och MTG
Carnegie Småbolagsfond

Nya innehav: Ambea, Academedia och MTG

Stockholmsbörsen fortsatte den starka inledningen på året med en uppgång om 3,0 procent i februari, småbolagsindex utvecklades något starkare med en uppgång om 3,5 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 1,9...

Mattias Montgomery 3 mars 2021