Stäng

Mauritius – Afrikas Luxemburg

Mauritius har haft det motigt efter finanskrisen 2008/2009 då överetablering i turistnäringen och fallande besökssiffror, fick både banksektorn och fastighetssektorn att genomgå sina kriser. Stärkt ur krisen har Mauritius Commercial Bank börjat etablera landet som Afrikas Luxemburg och värderingen har inte varit så här låg på närmare 10 år. Karin Fries, som förvaltar Carnegie Afrikafond, ser investeringsmöjligheterna och förklarar varför.

De starka handelsförbindelserna mellan Mauritius och Europa har gjort att landets ekonomi ofrånkommligt är kopplat till europeiska fram- och motgångar vilket blev extra kännbart i samband med finanskrisen och alla därpå följande europeiska kriser. Landet har jobbat hårt på att hitta fler och nya partners sedan dess.

Tidigt insåg man att man inte längre kunde räkna med de europeiska turisterna och därmed var man tvungen att inrikta sig på nya målgrupper. Asiaterna hamnade på topplistan över önskade turister. Den strategin har betalat sig och antalet turister från Asien växer nu i snabb takt, samtidigt som Europeerna tycks återvända så sakteliga.

2015 var året då flera korruptionsskandaler i landet nådde tidningsrubrikerna. Toppolitiker så väl som företagsledare fick stå tillsvars för sina affärer. Mauritius är en udda fågel i den geografi som klassas som Afrika Söder om Sahara. Landet kvalificerar sig, i likhet med länder som Sydafrika och Botswana, som ett medelinkomstland, en klassifciering man uppnått långt innan råvarubomen kom till fastlandsafrika under mitten av 2000-talet. På det stora hela har Mauritius en ganska imponerande ekonomisk nutidshistoria bakom sig vilket gör att landet också har råg i ryggen att söka nya vägar framöver i jakten på status som höginkomstland. Inte minst den finansiella sektorn kommer att vara drivande i den saken. Både lagstiftning och strategier finns redan på plats för att etablera landet som Afrikas Luxemburg, med skatteincitament, process kapacitet och tillgång till internationellt kapital som första byggstenarna i den processen.

Mauritius till hör ett av de få länder vars BNP inte drabbas fullt så hårt av fallande råvarupriser och även om en förväntad BNP tillväxt om 3,5-4 procent kanske inte låter så imponerande är det dock långt bättre och stabilare än många andra. Inflationen väntas vara modest kring 3 procent och tillskillnad från en del andra länder, är det politiska klimatet ganska stabilt. Mauritius har ett väl utvecklat nät av dubbelbeskattningsavtal med omvärlden, låga lokala skatter och andra fördelar vilket gör det populärt att sätta upp bolag på Mauritius för investeringar i t.ex. Indien. 2011 uppskattas att nästan 40 procent av alla utländska direktinvesteringar i Indien ska ha kommit via Mauritius. Även indiska bolag tenderar att vända sig till Mauritius för vidare investeringar i övriga Afrika

Mauritius Commercial Bank (MCB) är landets största bank och den som är ledande i landets strävan att bli ”the-go-to-island” i Afrika för den som vill hitta internationella finansiella kanaler in till kontinental Afrika, eller från Afrika vidare till Europa och Asien. Som Afrikas första bank har man blivit ”bank-of-banks” för många afrikanska banker, och till företag som etablerar sig i landet erbjuds administrativa back- och middle office tjänster, samt olika konsulttjänster.

Sammarbetet med franska Societe General har gett dem en internationell trovärdighet som öppnat nya dörrar för dem i deras etablering utanför Afrika och en god platform finns på plats för att bygga en än större bank framöver. Lånetillväxten förväntas vara modest kring 8 procent 2016 och alltså bara marginelt högre än nominell BNP tillväxt, däremot väntas räntenettot förbättras succesivt och provisionerna för dåliga lån sjunka aningens. De senaste 10 åren har banken betalat ut 30-40 procent av årsvinsten till aktieägarna, och trots de svåra åren kring finanskrisen var man tillräckligt väl kapitaliserad för att aldrig ha behövt minska utdelningen på över 10 år. Aktien omsätter cirka 500 000 USD om dagen i snitt och är därmed en av de mest välhandlade aktierna i Afrika Söder om Sahara utanför de traditionella marknaderna Sydafrika, Kenya och Nigeria.

Genom åren har aktien handlats med en direktavkastning kring 2,5-3 procent men i skrivande stund ligger det snarare på dryga 4 procent. PE 7,5 PB 1,2 och en avkastning på eget kapital kring 16-17 procent. Det är en värderingsnivå vi inte sett sedan 2006 och aktien är på 3 års lägsta. Det är lite väl oförtjänt tycker jag och troligen drivet av flöden där förvaltare försöker sälja det som går att sälja, snarare än de aktier de vill bli av med. I det osäkra makroekonomiska och politiska klimat som just nu råder i många afrikanska länder framstår MCB som en mer attraktiv investering än på länge.

Fler artiklar

Nytt diamantfynd för Lucara

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader. Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot...

Karin Fries 4 mars 2019
Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Naspers gör indisk miljardinvestering

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader...

Karin Fries 2 januari 2019