Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Med rätt bolag kan vi vara bekväma med kortsiktig volatilitet för att över tid maximera risk/reward

Makrodata fortsätter spreta och förhoppningarna om en mjuklandning sjönk när inflationen överraskade på uppsidan där inte minst kärninflationen visar sig envist hög vilket återigen sätter press på centralbankerna när recessionsrisken blir mer påtaglig. Marknadens förväntningar anpassar sig snabbt och räntor steg på bred front under månaden samtidigt som riskaptiten hölls uppe. Risktillgångar har klarat sig relativt väl där exempelvis europeiska kreditmarginaler rört sig sidledes och nordiska fortsatt komprimeras men premien kvarstår som alltjämt attraktiv.

Bolagens rapporter spretar och en ger högst blandad bild. Generellt skiljer det sig mellan sektorer men även bolagens individuella förmåga att försvara omsättning och marginaler varierar, inte minst möjligheterna framåt. Press på marginalerna i en svårare markomiljö är väl inprisat och fokus har legat på utsikterna för 2023. Storskogen rapport välkomnades exempelvis av marknaden när kassaflödet visade sig starkt och arbetskapitalet minskade enligt egen utsago varpå obligationspriserna steg kraftigt till att nu mer rimligt reflektera underliggande kreditrisk snarare än generell marknadsoro. Detta har inneburit att vi successivt börjat minska i namnet och istället investerat i exempelvis Landsbankinn. Banken är välkapitaliserad men en liten aktör på den europeiska marknaden där deras EUR-T2 obligation med nio månader till förväntad återlösen handlades till 13 procent. Bolaget har en uttalad ambition om återlösen och vi ser det som en tidsfråga innan prissättningen rättar till sig.

Månadens överraskning tillskrivs SGL Transgroup som meddelade ägarbyte och därmed återlöser sina obligationer för att rättsizea kapitalstrukturen. Vi deltog i emissionen som utöver attraktiva villkor gav oss en premie i de gamla obligationerna.

Vi fortsätter att premiera bolag där vi ser potential för en kredittrigger i närtid i förhoppning om att minimera den potentiella nedsidan. Efter årets inledande rally ställer vi oss mer komfortabla med fokus på kreditrisk snarare än marknadsrisk då vår tro fortsatt är att bolagsselektionen är den absolut viktigaste. Väljer vi rätt bolag kan vi vara bekväma med kortsiktig volatilitet för att över tid maximera risk/reward.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.