Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Mellanmånad

Februari blev lite av en mellanmånad. Småbolagsbörsen gick upp drygt en procent. Rapportsäsongens vinnare och förlorare tog i mångt och mycket ut varandra. Carnegie Småbolagsfonds bästa sektor var industribolag och den svagaste hälsovård. Störst positiva bidrag gav Tobii Dynavox, Cargotec och Mildef. Störst negativa bidrag kom från Crayon, Sobi och Camurus. Rapportsäsongen gav och tog, men några exempel som är intressanta att lyfta upp är Dynavox, Mildef, Crayon och Sobi.

Tobii Dynavox, bolaget som gör kommunikationsutrustning för rörelsehindrade, levererade en bra rapport. De växte YoY omsättningen med över 20% och rörelseresultatet med över 80%. Marknaden är underpenetrerad och vi förväntar oss tillväxt över lång tid framöver.
Mildef var svår att klaga på. Förväntningarna låg högt inför, men bolagets orderingång växte 50% och rörelresultatet nära 40%. Kassaflödet förbättras enligt plan och man ser en sekventiellt starkare marknad med Sveriges intåg i NATO, i en redan stark underliggande tillväxt givet försvarsbudgetar som trappas upp.

Crayon hade minst sagt en volatil rapportdag. Så blir det ofta i blankade namn. Kassaflödet var inte bara bra, utan urstarkt. Till och med snäppet bättre än vad man guidat för. Men det räckte inte hela vägen, nu var det nämligen ett nytt orosmoln; marginalen. Marginalen i konsultbenet är svag och har de senaste kvartalen försvagats rejält.

Sobi tappade på rapport där marginalen överraskade på den negativa sidan, trots höga licensintäkter från Beyfortus. Det förklaras delvis av Beyfortus kannibalisering av Synagis, högre kostnader för nyligen lanserade läkemedel samt en väldigt mild start för Vonjo. Guidance var däremot stark och Sobi är kända för att överleverera på sina prognoser.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.