Stäng

Mer aktivitet i marknaden framöver

Förra månaden avslutades med ett svagare och mer försiktigt sentiment vilket upprepades i oktober. Coronavirusets spridning har återigen eskalerat och vi har sett nya nedstängningar runtom i världen. Detta tillsammans med kommande presidentval i USA påverkar det globala sentimentet och även om det nordiska senimentet inte påverkats i riktigt samma utsträckning, såg vi kreditmarginalerna gå isär under månaden.

Vi kunde se en viss aktivitet i primärmarknaden i början av månaden, men marknadsoro tillsammans med rapportperiod gjorde att emissionerna ebbade ut mot slutet av månaden.

Fonden deltog i Lifcos emission av en drygt 2-årig obligation som betalar Stibor +100 punkter. Bolagets rapport för tredje kvartalet visade på en återhämtning i segmentet tandvård och bolaget håller konsekvent en hög kassalikviditet samt en komfortabel skuldsättningsnivå. I övrigt gjordes inga större förändringar i portföljen. Exponeringen i ICA och Tele 2 minskades något då de är emittenter som haft en god utveckling och där kreditmarginalerna tightat väsentligt. Indutrade, Telenor och Tryg Forsikring var bland de emittenter där vi ökade vår exponering. Ett av fondens största innehav, samhällsfastighetsbolaget Vacse, fick under månaden en ratinguppgradering från BBB+ till A-, vilket innebar en positiv prisrörelse i obligationerna. Detta är ett bolag med fokus på fastigheter inom rättsväsendet och därmed en stor andel offentliga hyresgäster. Hyreskontrakten är långa med ett snitt på över 10 år, vilket bidrar till långsiktigt stabila intäkter och det är dessutom ett bolag med höga ambitioner inom hållbarhet. Carnegie Investment Grade noterade under oktober en nedgång om 0,10 procent.

Med mer klarhet i presidentvalet i USA och coronavirusets fortsatta utveckling kan vi troligtvis se mer aktivitet i marknaden framöver. Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Emissioner i Stockholm Exergi, SCA, Hexagon
Carnegie Investment Grade

Emissioner i Stockholm Exergi, SCA, Hexagon

Sista månaden i det tredje kvartalet är slut och vi lämnar en förhållandevis stabil månad bakom oss. Viss volatilitet har vi sett då oron för en andra coronavåg har blossat...

Mona Stenmark 2 oktober 2020
Sommaren avslutades med en positiv månad
Carnegie Investment Grade

Sommaren avslutades med en positiv månad

Under augusti tog marknaderna fart igen och det finns en betydande efterfrågan hos investerare som en följd av inflöden och växande kassapositioner. Detta speglades förstås i stort intresse i de...

Mona Stenmark 3 september 2020
Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn
Carnegie Investment Grade

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn

Högsommarmånaden juli blev som förväntat lugn och vi såg begränsad aktivitet i primärmarknaden. Marknaden domineras av köpare vilket driver upp priserna och ger allt tightare kreditspreadar. Bolagens rapporter för andra...

Mona Stenmark 5 augusti 2020