Stäng
Språk
Meny

Mer av Uppsala i portföljen

Augusti blev en förhållandevis lugn månad med låg aktivitet i primärmarknaden vilket framförallt kan ses som en säsongseffekt. Mot slutet av månaden ökade aktivitetsnivån igen och det mesta talar för att vi precis som i våras kommer se en hög aktivitetsnivå under hösten.

I Sverige har vi under månaden noterat relativt små ränterörelser i de kortare löptiderna samtidigt som vi sett lägre marknadsräntor i USA. Amerikanska centralbankschefen Yellen har inte gett något tydligt besked kring när vi kan förvänta oss att se nästa räntehöjning och inte heller när vi kan vänta oss en början av nedtrappningen av Feds balansräkning. Dessutom sökte sig en del kapital till amerikanska statspapper efter ny oro kring Nordkorea vilket pressade de amerikanska räntorna ytterligare. Lägre amerikanska räntor gav minskat stöd för dollarn och den kanske mest tydliga rörelsen för svensk del var en fortsatt stark krona i relation till USD.

Stibor handlades i princip oförändrat under augusti och avslutade månaden på -0,44 procent. Detsamma gällde för tvååriga statsobligationer som avslutade augusti på -0,68 procent. Likviditetsfonden utvecklades positivt under månaden och stängde augusti med en uppgång om 0,03 procent samtidigt som statsskuldväxlar backade med 0,08 procent.

Under augusti har vi ökat vår exponering något mot kommunägda fastighetsbolaget Uppsalahem. Delvis kan det ses i ljuset av att vi har andra kommunägda bolag vars obligationer gått till förfall. Det har överlag varit svårt att finna attraktiv avkastning i renodlade kommunpapper, många kommuner väljer att söka billig finansiering genom att emittera certifikat med mycket kort löptid.

I den finansiella sektorn har vi tagit en mindre position i isländska banken Arions obligation med förfall 2020 där vi fortfarande anser att vi får bra betalt. Avseende mer traditionella företagsobligationer har vi adderat en post i fastighetsbolaget Rikshem.

Carnegie Likviditetsfond upprätthåller en balanserad portfölj och ska fortsatt vara alternativet för den försiktige placeraren och fonden har en låg riskprofil. Fonden har ingen egentlig ränterisk då innehaven nästan uteslutande utgörs av obligationer med rörlig ränta.

Fler artiklar

Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019
Ny grön emission i Humlegården
Carnegie Likviditetsfond

Ny grön emission i Humlegården

Juni månad präglades av en hög aktivitet i primärmarknaden, åtminstone under perioden fram till midsommar. Ett antal emittenter var angelägna att komma ut och säkra finansiering innan sommarlugnet på allvar...

Mikael Engvall 3 juli 2019
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 17 juni 2019