Stäng
Språk
Meny

Mer fokus på koldioxidutsläpp i Ryssland

Likt fonden, fortsatte den ryska marknaden stiga i augusti. Det har varit fortsatt gynnsamt för råvarurelaterade tillgångar, och de höga gaspriserna i Europa har gynnat ryska gasbolag. Ryska oljebolag har haft en fortsatt svag utveckling. Både Alrosa och MTS överraskade många med höga interims-utdelningar vilket fick aktierna att stiga och blev några av fondens bästa innehav för månaden. Yandex annonserade en större M&A transaktion med Uber vilket fick aktien att reagera positivt och var det portföljbolag vars aktie steg mest under augusti.

En brand vid Gazproms raffinaderi i Sibiriska Urengoi fick gaspriserna att tillfälligt stiga ytterligare från redan rekordhöga nivåer. Även om gasleveranserna till Europa tillfälligt minskade var flödet tillbaka igen på ett par dagar. Det höga gaspriset kompenserade mer än väl för den tillfälliga volymförlusten, och inga personskador har rapporterats.

I augusti rapporterade Gazprom också rekordhöga intäkter för första halvåret och goda kassaflöden som följd. Bolaget påtalade att de höga gaspriserna beror på låga lager i framför allt Europa och att det ser ut att bestå i alla en god bit förbi 2022, vilket talar för fortsatt hög utdelning även nästa år.

”Ett fåtal har även åtagit sig att sätta ett Science Based Target”.

Det talas alltmer om koldioxidutsläpp i Ryssland och om att introducera handel med utsläppsrätter. I ett försök att skatta kostnaden av en europeisk koldioxidskatt på ryska exportörer till Europa, konstaterade en kraftanalytiker att på nuvarande utsläppspriser i Europa, kommer kostnaden för ryska stålbolag att landa kring 28 procent av EBITDA, och är alltså substantiell. För Gazprom skulle det motsvara ca 16 procent av EBITDA. Ryska tech- och konsumentbolag har låg exponering både mot koldioxidutsläpp och europeisk export varför effekten på dem skulle vara försumbar. Vi har sedan länge påtalat för bolagen att de ska börja mäta och framför allt minska sina utsläpp för att försvara sin intjäning i framtiden. Idag har merparten av bolagen någon form av energibesparings- och utsläppsmål. Ett fåtal har även åtagit sig att sätta ett Science Based Target.

Mer om fonden

Carnegie Rysslandsfond A

Carnegie Rysslandsfond är stängd för handel Som en följd av kriget i Ukraina är Moskvabörsen stängd för utländska investerare, och därför är också Carnegie Rysslandsfond stängd för handel. Vi vet...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ryska marknadens korrelation med världsmarknaderna har upphört
Carnegie Rysslandsfond

Ryska marknadens korrelation med världsmarknaderna har upphört

Den ryska marknadens korrelation med världsmarknaderna har helt upphört. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på hur isolerad marknaden är. Det är dock ändå anmärkningsvärt med tanke på...

Fredrik Colliander 9 augusti 2022
EU fasar ut den ryska oljan
Carnegie Rysslandsfond

EU fasar ut den ryska oljan

Aktiemarknaden i Moskva steg med 11 % i maj mätt i svenska kronor. Den är dock ännu stängd för utlänningar. Rubeln är vidare fortsatt stark trots en nylig sänkning av...

Fredrik Colliander 3 juni 2022
Utlänningar från en ”fientligt” sinnad stat får inta delta i handeln
Carnegie Rysslandsfond

Utlänningar från en ”fientligt” sinnad stat får inta delta i handeln

Trots kriget i Ukraina och alla sanktioner handlas det nu på börsen i Moskva. Restriktionerna är dock många och vi som utlänningar från en ”fientligt” sinnad stat får tyvärr inta...

Fredrik Colliander 3 maj 2022