Stäng
Språk
Meny

Mer fokus på koldioxidutsläpp i Ryssland

Likt fonden, fortsatte den ryska marknaden stiga i augusti. Det har varit fortsatt gynnsamt för råvarurelaterade tillgångar, och de höga gaspriserna i Europa har gynnat ryska gasbolag. Ryska oljebolag har haft en fortsatt svag utveckling. Både Alrosa och MTS överraskade många med höga interims-utdelningar vilket fick aktierna att stiga och blev några av fondens bästa innehav för månaden. Yandex annonserade en större M&A transaktion med Uber vilket fick aktien att reagera positivt och var det portföljbolag vars aktie steg mest under augusti.

En brand vid Gazproms raffinaderi i Sibiriska Urengoi fick gaspriserna att tillfälligt stiga ytterligare från redan rekordhöga nivåer. Även om gasleveranserna till Europa tillfälligt minskade var flödet tillbaka igen på ett par dagar. Det höga gaspriset kompenserade mer än väl för den tillfälliga volymförlusten, och inga personskador har rapporterats.

I augusti rapporterade Gazprom också rekordhöga intäkter för första halvåret och goda kassaflöden som följd. Bolaget påtalade att de höga gaspriserna beror på låga lager i framför allt Europa och att det ser ut att bestå i alla en god bit förbi 2022, vilket talar för fortsatt hög utdelning även nästa år.

”Ett fåtal har även åtagit sig att sätta ett Science Based Target”.

Det talas alltmer om koldioxidutsläpp i Ryssland och om att introducera handel med utsläppsrätter. I ett försök att skatta kostnaden av en europeisk koldioxidskatt på ryska exportörer till Europa, konstaterade en kraftanalytiker att på nuvarande utsläppspriser i Europa, kommer kostnaden för ryska stålbolag att landa kring 28 procent av EBITDA, och är alltså substantiell. För Gazprom skulle det motsvara ca 16 procent av EBITDA. Ryska tech- och konsumentbolag har låg exponering både mot koldioxidutsläpp och europeisk export varför effekten på dem skulle vara försumbar. Vi har sedan länge påtalat för bolagen att de ska börja mäta och framför allt minska sina utsläpp för att försvara sin intjäning i framtiden. Idag har merparten av bolagen någon form av energibesparings- och utsläppsmål. Ett fåtal har även åtagit sig att sätta ett Science Based Target.

Mer om fonden

Carnegie Rysslandsfond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”
Carnegie Rysslandsfond

”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”

Världens aktiemarknader liksom oljepriset steg kraftigt under december. Den ryska börsen hängde dock alls inte med utan föll då riskpremien ökade. Den fortsatta situationen i Ukraina och Rysslands utpressningsförsök gentemot...

Fredrik Colliander 7 januari 2022
Tung månad för ryska marknaden
Carnegie Rysslandsfond

Tung månad för ryska marknaden

November blev en förskräcklig månad för den ryska marknaden. En rysk militär uppladdning längs den ukrainska gränsen ledde först till kraftigt ökad geopolitisk risk. Investerarna som sitter på stora vinster...

Fredrik Colliander 6 december 2021
Fortsatt höga gaspriser
Carnegie Rysslandsfond

Fortsatt höga gaspriser

Världens aktiemarknader återhämtade sig kraftigt i oktober. Även den ryska marknaden steg. Dock inte lika mycket som många utvecklade marknader i väst. Rysslandsfonden steg med 1,4 %. Ett stort antal...

Fredrik Colliander 3 november 2021