Stäng

Micro Cap – värdebolagen som också erbjuder tillväxt

 

”Värderingsskillnaden mellan tillväxtbolag och värdebolag har aldrig varit så stor som nu.” Det säger Viktor Henriksson, en utpräglad värdeinvesterare vars Carnegie Micro Cap i dagarna firar tre år med en avkastning på drygt 60 procent. Viktor är först ut i vår nya fördjupningsserie om förvaltning – Värden Q&A.

Med snart tre år på nacken är det dags att syna Carnegie Micro Cap, en Select-fond som startade den 31 januari 2017. Sedan dess har fonden, som består av 21 av Stockholmsbörsens mindre bolag, ökat i värde med 61,6 procent.

Omsättningshastigheten i Carnegie Micro Cap är karaktäristiskt låg (0,11 ggr/år), och många av dagens innehav har varit med från start. Bland de allra största investeringarna märks it-konsulten Knowit, spelutvecklaren Stillfront, kycklingproducenten Scandi Standard och teknikkonsulten Rejlers. De största branscherna är, i fallande ordning, industri, teknik och fastigheter.

Fondens förvaltare är Viktor Henriksson, en veteran i branschen som sedan 1996 specialiserat sig på svenska aktier och sedan 2005 är en del av Carnegie Fonders Sverige-team, som i övrigt består av John Strömgren, Simon Blecher och Jonas Andersson.

Viktor Henriksson, förvaltare Carnegie Micro Cap.

Viktor, vilka är de viktigaste nyckeltalen och faktorerna när du analyserar bolag?
”Attraktiva värderingar är viktigt, och det gäller alla förvaltare på Carnegie Fonder. Det kan låta som en självklarhet, men så är det inte alltid. För oss är det i alla fall fullständigt avgörande: attraktiva värdering i förhållande till vinst, rörelseresultat och kassaflöde. Vi ser även gärna att bolaget lämnar utdelning och att det växer.”

Vad gör du aldrig avkall på? Vilka måsten har du i din analys?
”Vi håller hårt på våra värderingsparametrar, även om vi det korta perspektivet kan göra avkall på några av dem. Men de bolag vi investerar i måste vara lönsamma och gå med vinst. Nu. Inte någon gång i framtiden. Är inte bolaget lönsamt idag tycker vi att risken blir för hög. Vårt arbete är att skapa en långsiktigt hållbar, riskjusterad avkastning, och det absolut viktigaste då är att skydda nedsidan.”

Ett bolag som är på tapeten nu är spelutvecklaren Stillfront, som genomför sitt största förvärv hittills och premieras ordentligt av marknaden. Carnegie Micro Cap har varit med i Stillfront länge, och jag minns att du själv noterade att det här inte är något uppenbart värdebolag – hur resonerade du?
”Nej, Stillfront är inte ett utpräglat värdebolag. De växer snabbt såväl organiskt som genom förvärv och lämnar ingen utdelning, och på så vis skiljer det sig från ett traditionellt värdebolag. Det fina med Stillfront är dock att bolaget är väldigt lönsamt, har ett starkt positivt kassaflöde och har en lägre värdering än börsen, trots att de växer så det knakar. Därav vår investering, för självklart har vi inget emot bolag som växer med lönsamhet, om vi får dem till multiplar som är lägre än börsens snittvärdering. Och bland det viktigaste av allt: Stillfront har en extremt skicklig ledning som vi har ett stort förtroende för.”

”Små bolag har historiskt gett en högre avkastning än stora, men ändå glöms de ofta bort eller negligeras.”

Hur ser det ut för Stillfront i dag – value eller tillväxt?
”Stillfront är fortfarande både värde och tillväxt. Det finns en samling förvärvsdrivna verkstadsbolag på Stockholmsbörsen som värderas skyhögt över börsen snittvärdering. De gör det förvisso bra, men Stillfront har två väsentliga fördelar utöver en lägre värdering. Stillfront har en hög organisk tillväxt och tillför signifikanta synergier till de förvärvade bolagen. Lägg till att den underliggande marknaden växer och att det faktiskt verkar vara mindre konkurrens om förvärvsobjekten för Stillfront än för verkstadsförvärvarna. Det ser fortsatt attraktivt ut för Stillfront.”

Vad tillför svenska micro-bolag i en professionell investerares portfölj?
”Små bolag har historiskt gett en högre avkastning än stora, men ändå glöms de ofta bort eller negligeras. Defintionen av micro cap är att bolagets börsvärde vid det första investeringstillfället inte får överstiga 0,1 procent av det totala börsvärdet, vilket motsvarar ungefär 5 miljarder kronor. Det finns väldigt många välskötta företag i den kategorin, som växer snabbt och som samtidigt är attraktivt värderade, men de är oftast alldeles för små för att traditionella Sverigefonder ska kunna investera i dem. Därför kan det vara klokt att komplettera med en micro cap-fond.”

Vilken yield respektive totalavkastning räknar du med, långsiktigt?
”Direktavkastningen bland micro-bolag är lägre än för börsen som helhet, men med vårt värdefokus får vi dock en portfölj som har ungefär samma direktavkastning som börsen. Det man ska komma ihåg är att micro-bolag åsätts en högre riskpremie än börsen som helhet. Kort sagt, de upplevs som mer riskfyllda och investerare vill därför ha extra betalt för den risken. Det gör att avkastningen på sikt blir bättre än börsens.”

Du har varit med och utvecklat CF THOR – vad är det?
”THOR är ett egenutvecklat analysverktyg som vi använder för att grundligt genomlysa företag ur ett ESG-perspektiv. Vi har arbetat hårt med det under andra halvan av 2019, med målet att strukturera vår hållbarhetsanalys och göra den till en ännu mer integrerad del av vår investeringsprocess.”

CF THOR – Carnegie Fonders verktyg för hållbarhetsanalys

Tangible – Vi analyserar konkreta risker och möjligheter
Holistic – Vi analyserar inte bara finansiella aspekter eller bara ESG-aspekter
Original – Vi gör vår egen analys. Alltid
Realistic – Analysen bygger på objektiva data och rimliga antaganden

Vad tillför THOR i din förvaltning?
”Vi på Carnegie Fonder är utpräglade bottom up-investerare som lägger allt krut på bolagsanalys, men den traditionella finansiella analysen räcker inte längre hela vägen fram när man, som vi, vill investera långsiktigt i företag som agerar långsiktigt. Det räcker inte att bara gå på magkänsla och investera i ’bra’ bolag. Med THOR får vi, svart på vitt, tydliga nyckeltal på hur våra bolag sköter sig när det gäller miljöfrågor, governance och sociala frågor. Vi får helt enkelt ett bättre beslutsunderlag för våra investeringar, men också ett bättre diskussionsunderlag till de möten vi har med företag. Med det sagt, vi har väldigt fina bolag i portföljen. Men det är värdefullt att få det bekräftat och även bolag som sköter sig väldigt bra ur ett ESG-perspektiv kan alltid bli ännu bättre.”

Vi brukar säga att bra governance, alltså G:et i ESG, är avgörande och du sitter själv i ett par valberedningar. Vilka är de största utmaningarna i det arbetet?
”Jag sitter i valberedningarna för Scandi Standard och Nordic Waterproofing. Det är ett viktigt forum för att kunna påverka styrelsens sammansättning. Bra styrelser är diversifierade och jämställda, och består av ledamöter som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att kunna bidra till företagens strategiska utveckling. Konkurrensen om den kompetensen är hård, och jag är glad att vi har hittat så bra kandidater till de styrelser vi arbetar med.”

Avslutningsvis: Räntan är låg, tillväxtaktier går urstarkt, skuldsatta bolag premieras – hur ser du på dagens marknad?
”Värderingsskillnaden mellan tillväxtbolag och värdebolag har aldrig varit så stor som nu. Jag är nöjd med att Carnegie Micro Cap har presterat så bra som den gjort, trots att de låga räntorna framför allt har gynnat tillväxtbolag. Det finns inte mycket som talar för högre räntor, men den stora omvärderingen bör ändå vara bakom oss. I det långa loppet är det ändå avgörande att hitta bra bolag till attraktiva värderingar och ur det perspektivet är jag mycket trygg med min portfölj.”

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 50 000 kronor. Kontakta någon av våra säljare för mer information om...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fokus på makroekonomiska indikatorer
Carnegie Micro Cap

Fokus på makroekonomiska indikatorer

Stockholmsbörsen steg med 4,5 procent i september, småbolagsindex steg med 6,2 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 5,7 procent. I september förflyttades fokus från börsbolagens kvartalsrapporter till makroekonomiska indikatorer. Sammanfattningsvis...

Viktor Henriksson 5 oktober 2020
Micro Cap vinnare i augusti
Carnegie Micro Cap

Micro Cap vinnare i augusti

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,6 procent. I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när...

Viktor Henriksson 4 september 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Madeleine Bergh 1 september 2020