Stäng

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade om börserna på tillväxtmarknaderna.

Trump har fört en protektionistisk linje och det är något som inte tolkas positivt för tillväxtmarknaderna. De närmsta månaderna kommer fokus att ligga på hans kommande uttalanden och om han fortsätter mjukna kring mycket av den hårda retorik vi hört under hans kampanj fram till valet. Colombia godkände ett reviderat fredsförslag, dock utan folkomröstning denna gång. Indien överraskade med att ogiltigförklara 85 procent av utestående valuta i ett försök att formalisera ekonomin och öka skatteintäkterna. Ryssland var en av de tillväxtmarknadsbörser som slutade på plus till stor del tack vare starka energipriser. Mexikos börs och valuta drabbades förstås hårt av valutgången i USA.

Inte heller i november gjordes några större förändringar i Carnegie Emerging Markets. Dock togs exponeringen mot Mexiko ned något både innan och efter valet då det är ett av de länder bland tillväxtmarknaderna som främst stått i skottgluggen för Trumps uttalanden.

Reduceringar i alla fondens tre mexikanska innehav har gjorts; cementbolaget Cemex, Arca Continental och banken Banorte. Det nya innehavet i indiska Ultratech Cement avyttrades då det överraskande beslutet om att göra sedlar i de större valörerna ogiltiga i ett försök att slå ner på korruption, förändrade förutsättningarna för både konsument- och fastighetssektorn. Nytt innehav i fonden är internetbolaget Naver, Koreas största sökmotor som även växer inom online shopping. De har stor potential att växa och visar en stabil intjäning med möjligheter att expandera inom ytterligare områden såsom offline-tjänster.

Fler artiklar

En bank med tillväxtmöjligheter

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO. I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken,...

Mona Stenmark 2 januari 2017
Latinamerika starkast

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje...

Mona Stenmark 8 november 2016
Ryssland gynnas av minskad oljeproduktion

Ryssland gynnas av minskad oljeproduktion

Tillväxtmarknaderna bjöd på fortsatta uppgångar i september bl.a. med hjälpt av Feds avvaktande hållning kring räntehöjningar. Mona Stenmark, som förvaltar Carnegie Emerging Markets, sammanfattar händelserna under perioden. OPEC kom överens...

Mona Stenmark 1 oktober 2016