Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Minskade förhoppningar om att undvika recession

Efter en volatil månad där börsen var upp 5 procent som mest, stängde börsen marginellt upp under februari. Konsumentpriserna i Sverige rensat för energi och bolånepriserna, fortsatte att stiga i Sverige. Svensk BNP krympte mer än väntat under det fjärde kvartalet, vilket minskar förhoppningar om att undvika en recession. Långa räntor steg under månaden där amerikanska 10-åringen upp 0,3 procentenheter och svenska 10-åringen med hela 0,6 procentenheter. Vi såg trots detta tydliga tecken under månaden på att kapitalmarknaden vaknade till liv med flertalet nyemissioner under månaden vilket tydligt visar att risksentimentet förbättrats kraftigt de senaste månaderna.

I kvartalsrapporterna kunde vi tydligt se att de ökade räntorna börjar bita i högt skuldsatta bolag som får sin bottenrad pressad. Då vi söker bolag med hög direktavkastning och stark balansräkning klarar sig våra bolag väl även i detta klimat. Bland portföljinnehaven som rapporterade under månaden såg vi starka rapporter från Duni samt det relativt nya innehavet Valmet som belönades med kraftiga kurslyft, samtidigt som Sampo var något svagare framför allt på ett par större engångsposter, även om underliggande affär utvecklades bra, och aktien föll som resultat.

Aktieandelen reducerades ytterligare under månaden till följd av fortsatta uppställ i innehaven samt en väldigt attraktiv avkastning på räntebärande delen av fonden. Fonden minskade i bland annat Industrivärden, Lifco, Skanska, ABB och Investor. Fonden har fortsatt att diversifiera inom kreditportföljen där vi under månaden varit aktiva både på primärmarknaden och sekundärmarknaden och investerat i namn som Telenor, Assa Abloy, Ica och rullat vår exponering mot Industrivärden där flera av obligationerna från dessa bolag ger en löpande avkastning om 4-6 procent vilket bedöms som attraktivt. Som motvikt har fonden reducerat i namn som Storskogen samt hybriden i Balder som återlöses i början av mars.

På bolagsnyheter kom den positiva nyheten att SGL Transgroup säljs och därmed refinansierar sina obligationer till en premie i förtid och vi rullade vår finansiering på attraktiva villkor.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.