Stäng

Minskade utdelningar framåt

Trots förnyade coronautbrott i bland annat USA och Tyskland har den ryska marknaden varit lugnare under juni än tidigare. Rysslandsfonden steg med 1 procent utan någon större dramatik. Samarbetet inom OPEC+ har än så länge kunnat påverka oljepriset positivt. Det påverkar dock industriproduktionen i de oljeproducerande länderna mycket negativt.

”Nedskärningarna såväl som det låga priset slår givetvis på bolagsresultaten inom oljesektorn.”

Under maj månad sjönk till exempel produktionen av olja och kondensat i Ryssland 17 procent till 9,4 miljoner fat per dag. Vid slutet av månaden hade Ryssland fått ner produktionen av råolja till de 8,5 miljoner fat per dag som stipulerades i OPEC+avtalet. Nedskärningarna såväl som det låga priset slår givetvis på bolagsresultaten inom oljesektorn. Resultaten för andra kvartalet kommer att se mycket illa ut. Lukoil visade till exempel en förlust på 692 miljoner dollar redan för första kvartalet, även om kassaflödet fortfarande var positivt med 830 miljoner.

Ett huvudskäl till att investera i Ryssland har varit de höga utdelningarna. Coronakrisen gör dock att utdelningarna kommer att minska framgent. Vi räknar med att utdelningarna denna sommar kommer att vara ca 20 procent lägre än förra sommaren. Bankerna dröjer till exempel med utbetalningarna till oktober.

Trots oljeprisfallet uppvisar Ryssland fortfarande överskott i betalningsbalansen. I maj blev överskottet 5,4 miljarder dollar och för de första fem månaderna 28,9 miljarder. Rysslands balansräkning förblir stark.

Inflationen är fortsatt fallande och ligger nu klart under Centralbankens mål på 4 procent. Centralbanken sänkte också räntan med 100 punkter till 4,5 procent i mitten av juni. Man signalerar också att fortsatta sänkningar är sannolika.

President Putin har lanserat ett stort ekonomiskt program för att hjälpa ekonomin ur coronakrisen. Bland annat föreslår han en skattehöjning från 13 till 15 procent för de som tjänar mest.

Det har varit en stor miljöpåverkande olycka på en av Norilsk Nickels anläggningar i Arktis. 21 000 ton diesel har läckt ut i en närbelägen flod. Enligt uppgifter kommer det att ta 10 år och kosta upp till 1,4 miljarder dollar att återställa naturen efter olyckan. Fonden har ingen exponering mot Norilsk Nickel.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Duvaktiga signaler från ryska centralbanken
Carnegie Rysslandsfond

Duvaktiga signaler från ryska centralbanken

Den ryska aktiemarknaden var ganska lugn i juli och oljepriset var stabilt. Fortsatta coronautbrott på många håll i världen, framför allt i USA och Latinamerika har inte lett till någon...

Fredrik Colliander 5 augusti 2020
Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete
Carnegie Rysslandsfond

Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete

En av världens största producenter av nickel, ryska bolaget Norilsk Nickel, är inblandade i en stor naturkatastrof där 20000 ton diesel har läckt ut i en flod som rinner ut...

Fredrik Colliander 5 juni 2020
”Oljebolagen har stigit kraftigt i maj”
Carnegie Rysslandsfond

”Oljebolagen har stigit kraftigt i maj”

Rysslandsfonden föll med 1 procent i maj. Den negativa utvecklingen beror i till stor del på förstärkningen av den svenska kronan. Gentemot dollarn har kronan stigit 5 procent sedan slutet...

Fredrik Colliander 3 juni 2020