Stäng

Minskade utdelningar framåt

Trots förnyade coronautbrott i bland annat USA och Tyskland har den ryska marknaden varit lugnare under juni än tidigare. Rysslandsfonden steg med 1 procent utan någon större dramatik. Samarbetet inom OPEC+ har än så länge kunnat påverka oljepriset positivt. Det påverkar dock industriproduktionen i de oljeproducerande länderna mycket negativt.

”Nedskärningarna såväl som det låga priset slår givetvis på bolagsresultaten inom oljesektorn.”

Under maj månad sjönk till exempel produktionen av olja och kondensat i Ryssland 17 procent till 9,4 miljoner fat per dag. Vid slutet av månaden hade Ryssland fått ner produktionen av råolja till de 8,5 miljoner fat per dag som stipulerades i OPEC+avtalet. Nedskärningarna såväl som det låga priset slår givetvis på bolagsresultaten inom oljesektorn. Resultaten för andra kvartalet kommer att se mycket illa ut. Lukoil visade till exempel en förlust på 692 miljoner dollar redan för första kvartalet, även om kassaflödet fortfarande var positivt med 830 miljoner.

Ett huvudskäl till att investera i Ryssland har varit de höga utdelningarna. Coronakrisen gör dock att utdelningarna kommer att minska framgent. Vi räknar med att utdelningarna denna sommar kommer att vara ca 20 procent lägre än förra sommaren. Bankerna dröjer till exempel med utbetalningarna till oktober.

Trots oljeprisfallet uppvisar Ryssland fortfarande överskott i betalningsbalansen. I maj blev överskottet 5,4 miljarder dollar och för de första fem månaderna 28,9 miljarder. Rysslands balansräkning förblir stark.

Inflationen är fortsatt fallande och ligger nu klart under Centralbankens mål på 4 procent. Centralbanken sänkte också räntan med 100 punkter till 4,5 procent i mitten av juni. Man signalerar också att fortsatta sänkningar är sannolika.

President Putin har lanserat ett stort ekonomiskt program för att hjälpa ekonomin ur coronakrisen. Bland annat föreslår han en skattehöjning från 13 till 15 procent för de som tjänar mest.

Det har varit en stor miljöpåverkande olycka på en av Norilsk Nickels anläggningar i Arktis. 21 000 ton diesel har läckt ut i en närbelägen flod. Enligt uppgifter kommer det att ta 10 år och kosta upp till 1,4 miljarder dollar att återställa naturen efter olyckan. Fonden har ingen exponering mot Norilsk Nickel.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stål är extra hett
Carnegie Rysslandsfond

Stål är extra hett

Den ryska aktiemarknaden steg liksom de flesta andra aktiemarknader kraftigt under december. I dollar räknat steg marknaden med över 8 procent. På grund av kronförstärkningen blev uppgången inte lika stor...

Fredrik Colliander 7 januari 2021
Lukoil överraskar positivt
Carnegie Rysslandsfond

Lukoil överraskar positivt

November blev raka motsatsen till oktober. Nyheterna om att tre olika vaccin mot covid-19 snart kan lanseras fick världens börser att rusa och Ryssland var inget undantag. Oljepriset steg kraftigt...

Fredrik Colliander 1 december 2020
”2021 kan bli riktigt bra”
Carnegie Rysslandsfond

”2021 kan bli riktigt bra”

Corona blev ett blysänke för den råvarutunga ryska ekonomin och Moskvabörsen. Men med vaccin kommer hopp. Mycket talar för högre oljepriser och ett starkt 2021 för ryska aktier, skriver Fredrik...

Fredrik Colliander 30 november 2020