Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Missa inte skogen för träden

Rapportperioden inleddes under månaden och med årets tematiska most news är bad news har investerare nagelfarit bolagens framtidsutsikter för att förstå möjligheterna att navigera rådande miljö. Merparten av fondens innehav rapporterar först mot slutet av augusti men de som släpper siffror tidigt tenderar att ge en fingervisning på sentimentet.

Vi har under året sett större volatilitet i samband med rapporter och bolagsspecifika nyheter men det är viktigt att komma ihåg att investeringar är långsiktiga och att en kvartalsrapport inte nödvändigtvis ger en rättvis bild av underliggande bolags långsiktiga potential. En viktig parameter för fonden är strukturella företagsaffärer som under fjol- och innevarande år varit färre än tidigare på grund av omvärldsläget men vi ser med tillförsikt på att dessa händelser ökar i frekvens framåt.

Efter förra månadens annonsering att Humble refinansierar sin kapitalstruktur presenterade Mirovia under månaden att de ämnar återlösa sin obligation i förtid under augusti. Bolaget levererar digital infrastruktur och mjukvarutjänster som ofta utgör kritiska komponenter för kunderna. Modellen är både återkommande och relativt förutsägbar där man kan växa med kunderna över tid.

Sedan investeringen har bolaget vuxit kraftigt genom förvärv och vuxit ur sin kapitalstruktur varpå bolaget nu väljer att återlösa i förtid för att få mer flexibilitet framåt. Tyvärr innebär det att ett fint bolag försvinner från marknaden men samtidigt blir det tydligt att bra bolag över tid bör ge en god avkastning även om resan från start till mål kan innebära viss volatilitet. Poängen är att försöka ha is i magen när man ser att den långsiktiga trenden kvarstår och vi förväntar oss nyheter från en rad bolag under årets andra halva, exempelvis Landsbankinn, Klarna, Host och Solis.

Vi har tagit en del tuffa beslut för att positionerat oss mer defensivt/robust framåt. Majoriteten av bolagen tuffar på och vi ser framför oss att tidsfaktorn snarare än marknadsförhållanden bör göra att vi kan ha en avkastning som faktiskt speglar underliggande, vilken tyvärr inte varit fallet under H1 2023.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.