Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

”Mjuklandning i konjunkturen mindre sannolik än tidigare”

Aktiemarknaden skakade av sig bankfrossan och riskaptiten återvände under slutet av månaden. Den amerikanska kärninflationen mätt som PCE, vilket är Federal Reserves främsta mått, steg under februari med 4,6 procent i årstakt, vilket var något lägre än vad marknaden hade förväntat sig.

I Europa ser vi inflationen komma ner från en hög nivå. För euroområdet sjönk inflationen från 8,5 procent till 6,9 procent (yoy). Fallande energipriser förklarar en stor del av nedgången. Inflationen kommer troligtvis att fortsätta att sjunka ett tag till. Den stora frågan just nu är på vilken nivå den kommer att plana ut. Enligt ECB-chefen Christine Lagarde är kärninflationen fortfarande alldeles för hög, även om den senaste tidens räntehöjningar tydligt börjat ge effekt. Inflationstoppen har passerats och behoven av hårda åtstramningar från världens centralbanker har avtagit.

Bankerna kommer troligtvis bli alltmer återhållsamma i sin utlåning vilket kan få ekonomin att bromsa in snabbare. Fed signalerar en till höjning i maj på 25 punkter och sedan planerar de en räntepaus. Det råder en stor skillnad i synen på ränteutvecklingen under resten av året. Fed kommunicerar att de inte ser räntesänkningar under andra halvåret, medan marknaden förväntar sig en räntesänkning redan i början av sommaren. Med tanke på den uppkomna bankoron och den höga inflationen så ökar risken för problem längre fram och en eventuell mjuklandning i konjunkturen bör vara mindre sannolik än tidigare.

Vi har gått från en relativt positiv marknadssyn till ett mer neutralt läge, där investerare i det korta perspektivet förväntar sig att räntorna ska falla under andra halvåret och ge stöd åt aktiemarknaden. Naturligtvis kan även en tydlig inflationsnedgång skapa förutsättningar för positiva tillväxtöverraskningar under året. Å andra sidan förväntas ekonomin bromsa in och troligtvis går vi in i någon form av lågkonjunktur i slutet av detta år eller början av nästa år.

Är vi på väg mot låg inflation och låg tillväxt i kombination med fallande räntor? Det kommer bli intressant att följa utvecklingen under året. Fokus kommer troligtvis skifta från inflationsoro till en oro för konjunkturen och vad en låg tillväxt kommer att få för konsekvenser för de finansiella marknaderna.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.