Stäng
Språk
Meny

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden

Beaktat den stora mängd negativa nyheter som värdepappersmarknaderna matades med under augusti måste den begränsade nedgången på Stockholmsbörsen, -1,2 procent, ses som ett styrketecken även om den fick viss hjälp av den havererade kronan. Carnegie Strategifond levererade också ett styrkebesked med en uppgång om 0,6 procent i augusti. Uppgången sedan årsskiftet är 17,8 procent.

Handelskrig, stora börsfall i Argentina, omfattande protester mot styret i Hongkong, stängning av det brittiska parlamentet och allmänt svaga konjunktursignaler har annars omväxlande dominerat agendan. Räntenedgången har fortsatt och nu handlas obligationer till ett värde om ofattbara $15 trillioner till negativ ränta. I USA kom den 10-åriga statsräntan att sjunka under den 2-åriga. Med andra ord är nu avkastningskurvan negativ, vilket historiskt har varit en träffsäker signal om en kommande recession. Vissa ekonomer menar dock att centralbankernas obligationsköp minskar signalens tillförlitlighet.

Noterbart är att den lägre räntan fått positivt genomslag i värderingen av aktier inom vissa sektorer, till exempel fastigheter och skog, medan mer konjunkturkänsliga aktier fortsatt värderas lågt. Det kanske inte är konstigt då den låga räntan kan sägas spegla lägre framtida tillväxt, men vi tycker att dagens värderingar innebär synnerligen lågt ställda förväntningar på många aktier. Fonden har därför ökat aktieandelen marginellt från 58 till 60 procent genom att öka på flera befintliga aktiepositioner såsom ABB, Dometic, Duni, Epiroc, Kinnevik, SKF och Skanska.

Servetter från Duni, ett innehav i bland annat Carnegie Strategifond.

Den låga, och i många falla negativa, räntan har kommit att innebära en del ovana situationer. Exempelvis överstiger direktavkastningen på aktier den 30-åriga amerikanska statsobligationsräntan för första gången sedan 2008. Vidare är det nu flera banker i Europa som nu börjar belasta privatpersoner med stora kontopositioner med negativ ränta. Strategifondens inriktning på direktavkastande värdepapper bör i denna miljö framstå som särskilt intressant.

I syfte att finansiera aktieköpen har obligationer i Bergvik och Intrum sålts till höga värderingar och med god förtjänst. Likviderna har också räckt till obligationsköp i Bonheur och Stillfront. Bonheur projekterar och driver förnybara energiparker. Stillfront driver och utvecklar strategispel. Båda bolagen är finansiellt starka.

Fler artiklar

Attraktiva banker
Carnegie Strategifond

Attraktiva banker

Ekonomisk statistik visar nu att tillväxten mattas av påtagligt även om USA ångar på. Preliminära BNP-siffror pekar på att den svenska ekonomin krympte under årets andra kvartal. Bolagens halvårsrapporter innehöll...

John Strömgren 6 augusti 2019
Två nya aktier i Strategifonden
Carnegie Strategifond

Två nya aktier i Strategifonden

Juni blev en bra månad för Strategifonden med en avkastning på 4,7 procent. Det innebär en sammantagen uppgång på 16,7 procent under årets första hälft. Trots minskad aktiedel så har...

John Strömgren 3 juli 2019
Recessionsvarning i ränteläget
Carnegie Strategifond

Recessionsvarning i ränteläget

Riskaptiten från i april förbyttes i maj till riskaversion. Aktiebörserna föll på bred front och kreditspreadarna vidgades. Långräntorna föll och i USA har vi nu sedan en tid en så...

John Strömgren 5 juni 2019