Stäng

Möjligheter trots svagt börsklimat

Sett till tillväxtmarknadernas börser som helhet slutade 2015 i moll med nedgångar i majoriteten av alla länder och december var inte något undantag, menar Carnegie Emerging Markets Mona Stenmark och Jan-Olov Olsson.

Kinas och Indiens börser gick under månaden ner runt 4 procent medan Ryssland som sett till helåret varit en av de starkare marknaderna slutade året med en ganska kraftig nedgång, drygt 12 procent i december. Brasilien något mindre dåligt än så, där var börsen ner 9 procent under månaden. Allt i räknat svenska kronor. I december kom så Federal Reserves förväntade räntehöjning och beskedet gav därför inte några större effekter på marknaderna.

I Argentina började den nya presidenten Macri driva igenom välbehövliga förändringar såsom att eliminera exportskatter, en liberalisering av valutan och borttagande av kapitalkontroller. Förhoppningen finns att Argentina äntligen kan komma på rätt spår igen men det kommer att vara både komplicerat och ta tid. Den argentinska börsen, Merval, hade en ordentlig uppgång innan valet blev klart men har därefter tappat fart. Ett klassiskt exempel på ”buy on rumour, sell on fact”.

Carnegie Emerging Markets fortsatte att förändra positioneringen i Mexiko genom att helt avveckla Cemex där det under månaden kom ytterligare indikationer om att den nära framtiden ser besvärlig ut, bland annat till följd av höjd amerikansk styrränta. Efter försäljningen i banken Banorte i november hade aktien en svagare period och därför utnyttjades tillfället att åter öka innehavet eftersom Mexikos förhållandevis starka makroekonomi kommer att gynna banken.

I Indien avvecklades Axis Bank helt efter en successiv minskning tidigare. Den avgörande faktorn nu var att indiska myndigheter vill skärpa bankernas redovisningsrutiner för dåliga krediter vilket kan få till följd att kreditförlusterna i de privata bankerna kommer att öka. För övrigt gjorde fonden tilläggsköp i innehav som bedöms som långsiktigt intressanta men som gått ner under månadens svaga börsklimat. Här kan nämnas brasilianska Qualicorp, ryska Gazprom samt kinesiska Universal Health, China Life och CAR Inc.

Fler artiklar

En bank med tillväxtmöjligheter

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO. I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken,...

Mona Stenmark 2 januari 2017
Minskad exponering mot Mexiko

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade...

Mona Stenmark 5 december 2016
Latinamerika starkast

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje...

Mona Stenmark 8 november 2016