Stäng

Momox – ny spännande grön obligation

Utvecklingen på globala finansmarknaderna indikerar en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Effekterna av massiva stimulanser och stödpaket driver börser till nya rekordnivåer samtidigt som nyheter om att viruset får ny spridning får dito att darra.

I takt med att land efter land lättar på restriktionerna stiger riskaptiten generellt när potentialen i framförallt högkvalitativa krediter nu börjar försvinna och investerare tvingas längre ut på riskskalan. Det kvarstår förvisso osäkerhetsmoment kring hur bolagen påverkats rent operationellt men i nuläget är bristen på alternativ och en överlikviditet i marknaden ett större huvudbry i jakten på avkastning.

Även om återhämtningen drivit upp priserna inom nordisk high yield får man fortsatt bra betalt inom fondens segment. Roll-over effekten som uppstått när investerare förflyttar mot högre risk träffar i ett första skede välkända och brett handlade namn. Vidare bidrar primärtransaktioner till att cementera nya referensnivåer för risk och driver generellt priserna i sekundärmarknaden. Kombinationen högre riskvilja och nya emissioner har under månaden fått nordisk high yield att kraftigt handlas upp.

”Under enbart 2019 såldes 30 miljoner artiklar, med ett nettonegativt miljöavtryck om 65,000 ton koldioxid årligen.”

I primärmarknaden investerade vi i en grön obligation från Momox, ett bolag med verksamhet inom re-commerce där man köper begagnade böcker och mode från privatpersoner, lagerför och säljer vidare genom ett antal egna och tredjepartskanaler. Bolagets egenutvecklade plattform använder en algoritm som utvecklats under närmare 20 år vilket möjliggör väldigt hög träffsäkerhet. Under enbart 2019 såldes 30 miljoner artiklar, med ett nettonegativt miljöavtryck om 65,000 ton koldioxid årligen. Obligationen löper på 5 år och ger en underliggande kupong på drygt 6 procent, till en skuldsättning om 3.2x och en strukturellt växande verksamhet som ligger rätt i tiden.

Nordiska krediter steg kraftigt under månaden och Carnegie High Yield Select steg i sin tur med 6,30 procent, vilket summerar årets nedgång till -8,20 procent.

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket coronavirusets framfart också har visat. Trots viss återhämtningen är kreditmarginalerna fortsatt på attraktiva nivåer. Fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Bristen på information slåss med bristen på alternativ”
Carnegie High Yield Select

”Bristen på information slåss med bristen på alternativ”

Juli präglades av sommarvärme på de nordiska kreditmarknaderna efter den volatila vårens utveckling i spåren av coronaviruset. Den successiva förbättringen i virusspridningen och dödlighetstalen har tillåtit merparten av Europa att...

Maria Andersson 4 augusti 2020
Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”
Carnegie High Yield Select

Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”

Extrem diskrepans aktiemarknad/realekonomi. Prisnedgång ≠ förlust. Företagsobligationer återhämtar sig. Kreditmarknaden tycks sakna aktiemarknadens förmåga att blicka framåt. Catena Media, Aspire Global och Zengun – tre stabila bolag med mycket attraktiv...

Daniel Gustafsson 11 juni 2020
”I många fall saknar kreditmarknaden aktiemarknadens möjlighet att blicka framåt”
Carnegie High Yield Select

”I många fall saknar kreditmarknaden aktiemarknadens möjlighet att blicka framåt”

Globala marknader steg under maj på nyheter om att flera länder successivt lyfter sina restriktioner efter stadigvarande trend med fallande antal smitto- och dödstal. Oljan hade sin bästa månad någonsin,...

Maria Andersson 3 juni 2020