Stäng
Språk
Meny

Mörka konjunkturutsikter präglar marknaderna

Centralbankernas åtgärder i form av räntehöjningar och minskade tillgångsköp förfaller få avsedd effekt. Uppgången för de långa obligationsräntorna har kommit av sig och i vissa fall har räntorna börjat gå ned. Baksidan på myntet är att det också kan ses som ett tydligt tecken på svaga konjunkturutsikter. Osäkerheten kring företagens vinstutveckling har därmed ökat. Hitintills har analytikerna varit förvånansvärt tveksamma till att justera ned sina prognoser, men juni månads svaga utveckling på såväl aktie- som företagsobligationsmarknaden talar för analyser med mer pessimistiska vinstutsikter under årets andra halvår.

Fastighetssektorn har under året haft en synnerligen svag utveckling. Sektorn är en viktig del av den svenska företagsobligationsmarknaden och har främst därigenom påverkat fonden negativt. Även om utsikterna är osäkra prissätter marknaden nu ett mycket negativt scenario med stora problem för bolagen att finansiera sin verksamhet. Bolagens underliggande verksamhet är dock fortsatt hälsosam med växande intjäning och de första större refinansieringarna ligger först 2024/2025. Obligationsmarknaden handlar nu flera av de största bolagen till en implicit 50 procent rabatt mot nuvarande substansvärderingar, något vi bedömer som alltför negativt.

Fonden har inte gjort några större förändringar mellan tillgångsslagen under månaden. Bland aktierna har innehaven i Essity och Sampo minskats något. Båda bolagen har haft en relativt stark utveckling under året och Sampo har till och med givit positiv totalavkastning. I stället ökade fonden innehavet i Getinge som föll kraftigt efter att bolaget vinstvarnat. Den negativa nyheten motiverar en viss nedjustering av de kortsiktiga vinstförväntningarna, men knappast av den uthålliga prognosen. Bolagets värde har nära nog halverats sedan slutet av mars, en omvärdering som ter sig extrem för ett nära skuldfritt bolag.

Det är omöjligt att komma ifrån att fonden påverkas negativt i orostider som dessa. Fondens inriktning på investeringar i bolag med god direktavkastning, vilken baseras på stark finansiell ställning och stabila kassaflöden, bidrar ändå till en relativt bra utveckling för den långsiktiga placeraren.

Mer om fonden

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Aktieandelen nu en bit under 60 procent

Aktieandelen nu en bit under 60 procent

Juli månads starka aktiemarknad fortsatte inledningsvis i augusti för att sedan mattas av. På den amerikanska börsen steg P/E-talet från 16 till 18 under sommaren, vilket måste ses som ett...

John Strömgren 6 september 2022
Fastighetsbolag stärker sin finansiering

Fastighetsbolag stärker sin finansiering

Efter en svag utveckling i juni stärktes såväl aktie- som räntemarknaderna under juli. Centralbankerna fortsatte med sina räntehöjningar, men marknaderna verkar nu mena att de kraftiga räntehöjningar vi ser kommer...

John Strömgren 9 augusti 2022
Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Återgången till mer normala liv efter pandemin fortsätter att skapa tillväxt i världsekonomin. Å andra sidan hämmar Kinas nedstängningar och kriget i Ukraina utbudet av varor och indirekt även efterfrågan....

John Strömgren 3 juni 2022