Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Möten med nya företag i London

Under månaden träffade vi nio indiska bolag, varav flera nya företag. Vid ett besök i London mötte vi ledningen för Hdfc Bank med CEO Mr. Sashi Jagdishan samt CFO, Srinivasan Vaidyanathan.

De har föreslagit ett samgående med moderbolaget Hdfc Ltd, ett renodlat huslåninstitut. Mr Jagdishan är Vd sedan två år och vill stärka bankens andel för huslån då fastighetsmarknaden fått en rejäl återhämtning det senaste året. Man distribuerar redan en del av lånen åt moderbolaget, men missar då chansen att sälja fler tjänster i kundmötet. Samtidigt finns flera fördelar med ett samgående då man bättre kan utnyttja bankens lägre inlåningskostnad. Vi har röstat ja till detta förslag som behandlas på en extrastämma. Vi diskuterar även bankens digitala affär, där ökad digitalisering hos kunderna har inneburit överbelastning av bankens internettjänst det senaste året.

Vi träffade även ledningen för ett av fondens största innehav, Icici Bank. Deras utlåning växer med över tjugo procent samtidigt som marginalerna är över 4 procent. Tillväxten sker både på företagskrediter och hushåll, men framförallt för privata konsumtionskrediter utan säkerhet.

Ett mycket intressant möte var med Apollo Tubes. De har revolutionerat byggtekniken för fastigheter genom sin tillverkning av stålrörsprofiler som används som stomme istället för traditionella stålbalkar. Bolaget drivs mycket effektivt med hög lönsamhet.

Varun Beverage är ledande distributör av Pepsi, Tropicana, vatten och andra drycker med närvaro i hela landet. Marknadsandelen för Pepsi är 35 procent. Man växer genom konsolidering och förvärv av franchiserättigheterna för distributionen i de delstater som tidigare sköttes av Pepsi USA. Under mötet diskuterar vi några frågetecken inom ESG. Rapporter har tidigare haft anmärkningar avseende bolagets hantering av vattentillgången vid buteljering i företagets fabriker. Dessa frågor är nu lösta.

Vi träffar också Max Healthcare, en privat sjukhuskoncern som på bara tio år byggt upp en verksamhet på 3000 sjukhus, och som fortsätter att expandera. Vi träffar grundaren och huvudägaren som berättar om sina erfarenheter av Indiens hantering av pandemin.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.