Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Motgångar och medgångar i rapportperioden

Under månaden fick vi som vanligt se både motgångar och medgångar i rapportperioden. Paradox presenterade ett starkt kvartal som slog förväntningarna och i slutet av månaden släppte bolaget nyheten att de i början av mars ska presentera nya spelsläpp. Det kommer presenteras fler titlar än vad analytiker räknat med, precis vad vi hoppats på i och med den höga investeringstakt som bolaget haft. Nu börjar det scenariot förhoppningsvis spelas ut, och det ”dyra” bolaget blir billigt.

En motgång fick vi i form av NCAB. Kvartalet var svagare än förväntat, och orderingången var vid första anblick väldigt svag. Efter att vi konstaterat att durationen egentligen bara tagit sig tillbaka till det vanliga där orderingång = omsättning nästa kvartal, så köpte vi mer. Under pandemin bröts nämligen det sambandet. Så från pandemin och framåt har det bildats en orderstock som nu utöver den nya orderingången bör arbetas av kommande kvartal. Det gör oss mindre rädda för omsättningen 2023, i kombination med intressanta slutmarknader och starka EMS aktörer. Vi tror fortsatt att det är en av börsens bästa serieförvärvare, med faktiskt expertis i en snabbväxande marknad kombinerat med stora synergier.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.