Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Motvind för gigantiska tillväxtsektorn

Globala aktier gick upp under månaden mätt i svenska kronor men ner i dollar. Amerikanska långräntor är de högsta på 15 år, inflationen i USA är på väg ner men är fortsatt över målet. Dåliga nyheter är bra nyheter med hopp om räntesänkning som svar, exempelvis svagare jobbdata.

Infrastruktursegmentet utvecklades svagt negativt under månaden. Bästa sektor för fonden under månaden var kommunikation, lett av datacenterbolaget Digital Realty som nu gått upp över 30 procent i år. Svagast gick energisegmentet, med främst fondens exponering mot förnybar energi som sänke.

Månadens mest dramatiska kursrörelse bjöd vindkraftproducenten Örsted på där aktien rasade tvåsiffrigt efter att man kom med nyheter om nedskrivningar relaterat till amerikanska projekt drivet att leveransproblem som försenat vissa kritiska projekt. Även spanska Acciona har flaggat om problematik om leveransproblem i just USA som hotar nya projekt. Överlag har vindkraftsektorn motvind för tillfället (ursäkta ordvitsen) där Vattenfall nyligen drog sig ur ett stort projekt och en auktion i USA enbart bjöd på ett bud. Lyfter man blicken är dock tillväxtmöjligheterna stora, Bloomberg New Energy Finance beräknar att kapaciteten inom offshore-vind, det segment som nu har problem, kommer växa åtta gånger om till 2035. Det krävs dock att politikerna vaknar till och hjälper branschen, framför allt att omförhandla tidigare projekt till mer ekonomiskt gångbara termer. Risken i sektorn har ökat men värderingarna börjar även komma ner och skapar möjligheter.

Infrastruktur bjuder dock på ett starkt inflationsskydd, starkast är det inom elnätsbolagen där det även finns visst ränteskydd. Ett exempel är Edison International, med elnät i Kalifornien, där bolagets tillsynsmyndighet tillåter bolaget att ha en avkastning på eget kapital om 10,3 procent, en nivå som omförhandlas vart fjärde år. Denna mekanism tillåter bolaget att föra vidare både ökade operationella kostnader och ökade räntekostnader, eftersom vinsten efter skatt (och därmed även efter räntekostnader) ligger till grund för beräkningen. Uppsidan blir mer begränsad men så gör även nedsidan och vi som investerare får dessutom en direktavkastning på över fyra procent.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. Började på OPM 2015 och kom sedan till Carnegie Fonder 2021 i samband med förvärvet av OPM. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Listed Private Equity, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.