Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Rysslandsfond

MSCI avbryter alla ryska indexserier

Den ryska marknaden steg 1,2 procent i november. Detta trots att oljepriset föll 8 procent under månaden. Utlänningar från ovänligt sinnade länder, såsom vi, har fortfarande inte möjlighet att delta i aktiehandeln.

Ukraina har nu drivit ut de ryska ockupanterna ur Cherson. Ryssarna förefaller demoraliserade och lider brist på de mest basala förnödenheter. Man har dessutom förlorat stora mängder krigsmateriel, materiel som inte kan ersättas. Försörjningsläget för ryssarna kommer att bli alltmer akut. Nästa steg för Ukraina är förmodligen en offensiv för att återta Krim. Man väntar dock förmodligen tills lersäsongen är över och marken frusit. Under tiden fortsätter de bittra striderna i Donbass. Ryssarna gör fortsatt mycket stora förluster på 600–800 man per dag. Fronten rör sig dock inte särskilt mycket.

Då ryssarna inte kan uppnå framgång på slagfältet försöker man nu med terrorbombning mot ukrainsk infrastruktur. Stora delar av landet har därför problem med elförsörjningen. Det kan bli en kall vinter i Ukraina.

De senaste nio månaderna beräknas Ryssland ha lagt 82 miljarder dollar, motsvarande runt 850 miljarder kronor, på kriget i Ukraina. Det motsvarar runt en fjärdedel av den totala årliga statsbudgeten. Beräkningen innefattar bara de direkta kostnaderna för krigföringen.

OECD beräknar att Rysslands BNP faller med 3,9 procent under 2022. I mina öron låter det ganska lite med tanke på situationen. Förmodligen blir det värre under 2023.

MSCI har tillkännagivit att man avbryter alla ryska indexserier från och med den 1 mars. Orsaken uppges vara svårigheter att få tillgång till marknaden.

Moscow Exchange har uppdaterat listan av bolag som utlänningar inte under några omständigheter får handla i. Listan innehåller 73 bolag. Utdelningar har nu börjat komma in på de S-konton som utlänningar hittills lyckats öppna. Summan, som är i låsta rubel, ska enligt uppgift motsvara 4,7 miljarder dollar. När/om vi utlänningar får börja handla kommer dessa pengar endast att kunna investeras på den lokala marknaden vilket kan leda till ett rally på Moskvabörsen.

Författare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.