Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Insikt

MSCI WORLD 2023 – TEKNIKJÄTTAR OCH MULTIPELEXPANSION

SAMMANFATTNING

  1. MSCI World har haft en stark utveckling i år med en uppgång på 19% fram till juli. Men året har varit speciellt med en stor del av avkastningen koncentrerad till ett fåtal bolag.
  2. Sju amerikanska teknikbolag, inklusive Apple, Microsoft och Amazon, har stått för hälften av MSCI World indexets uppgång. Nvidia har presterat bäst med en avkastning på +220%.
  3. Koncentrationen fortsätter på både geografisk och sektormässig nivå, där amerikanska bolag står för 75% av indexets avkastning och tekniksektorn för hälften av avkastningen.
  4. Uppgången har huvudsakligen drivits av multipelexpansion, med en ökning från PE 15 till PE 18, som förklarar 4/5 av uppgången. Vinsttillväxten har varit låg och troligen ännu lägre med hänsyn till aktieåterköp.
  5. Exkluderat de sju största bolagen så handlas indexet till PE 14,6, vilket är något under det historiska snittet.
  6. Aktiv förvaltning som fokuserar på kvalitetsbolag med rimliga värderingar och stark vinsttillväxt bör vara en klok strategi i det nuvarande läget.

Läs hela rapporten här: MSCI World 2023 – Teknikjättar och multipelexpansion (PDF)

 

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. Började på OPM 2015 och kom sedan till Carnegie Fonder 2021 i samband med förvärvet av OPM. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Listed Private Equity, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Författare

Didrik Isaksson

Civilekonom från Jönköping Universitet. Bolagsanalytiker på Carnegie Fonder sedan 2022.